Vergoeding faunaschade aan boeren gestegen naar 37 miljoen

  • Faunabeheer
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

Provincies hebben in 2021 bijna 37 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade uitgekeerd. Dat is ruim 5 miljoen meer dan het jaar ervoor.

Grauwe ganzen

Een belangrijke oorzaak hiervan is de stijging van de prijs van gras dat door ganzen wordt gegeten. Ook het aantal aanvragen voor tegemoetkomingen is met 12% toegenomen.

Gestegen droge stof prijzen

Verreweg de meeste faunaschade (bijna 19 miljoen euro) wordt veroorzaakt door verschillende soort ganzen aan grasland. Die schade vindt met name plaats in de provincies Fryslân en Noord-Holland. Vooral in het voorjaar, wanneer ganzen het verse gras eten dat net begint te groeien, ontstaat veel schade.

Meer op de website van BIJ12.