Hoe faunaschade goed te melden

  • Faunabeheer

LTO Noord bestuurder Hans van Beuzekom geeft een toelichting op de vragen over het melden van de schade.

akkerbouwer-66

Tijdens het webinar over faunaschade kwamen er, naast alle andere vragen, ook vragen binnen over het melden van de schade. LTO Noord-bestuurder Hans van Beuzekom geeft een toelichting. "Allereerst is het goed om je af te vragen wat je wilt: alleen de schade melden of schade melden en ook een tegemoetkoming vragen?

Wanneer een tegemoetkoming aanvragen?
Als er schade optreedt aan gewassen veroorzaakt door beschermde diersoorten waarvoor verjagingsbeperkingen gelden (bijvoorbeeld de roek, grauwe gans, smient), dan kunt u hier een tegemoetkoming voor aanvragen via MijnFaunazaken. Voor een tegemoetkoming geldt doorgaans een eigen risico van 5% met een minimum van €250,-. Uitzonderingen op de 5% eigen risico kunt u hier vinden. Daarnaast dient u €300,- aan leges te betalen om een aanvraag te doen. Eventuele terugbetaling hiervan verschilt per provincie (BIJ12). In de webinar (vanaf minuut 47.23) is besproken hoe u zelf een goede schatting van de schade kunt maken. 
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u binnen zeven werkdagen na constatering van de schade de tegemoetkoming aanvragen, daarnaast moet u ook preventiemaatregelen nemen. Welke preventiemaatregelen u moet nemen kunt u vinden op de site van BIJ12
Uitgekeerde tegemoetkomingen zijn daarnaast van groot belang voor het aanvragen van ontheffingen. De wet bepaalt namelijk dat er pas ingegrepen mag worden wanneer er sprake is van belangrijke schade aan land- en tuinbouwgewassen.

Wanneer schade melden? 
Als je alleen schade meldt dan betekent dit dat je geen tegemoetkoming aanvraagt. Voor onze lobby is het echter van groot belang om inzichtelijk te krijgen wat de daadwerkelijke schade is. Als belangenbehartiger staan we met veel meldingen veel sterker in onze lobby. Wij hebben dan betere argumenten om te pleiten voor het verlenen van een ontheffing. En daar heeft de grondgebruiker wél belang bij. Meld dus schade! Schademeldingen kunt u heel eenvoudig doen via FaunaSchadeRegistratie Systeem. Binnen een paar klikken kunt u al eenvoudig vanuit het veld schade melden! Een uitleg over dit systeem kunt u hier (LTO Noord Faunaschade app) vinden.