Onderzoek naar natuurlijke plaagbeheersing in aardappel en uien gaat verder

 • Functionele Biodiversiteit
 • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Boeren en onderzoekers uit het FAB+ project hebben deze winter niet stil gezeten en zijn ook dit seizoen druk bezig met het zoeken van natuurlijke oplossingen voor verschillende plagen. Maar wat is er in de akkerbouwpilot geleerd vorig jaar en hoe is de strategie dit jaar daarop aangescherpt? Daarnaast nodigen wij je graag uit voor een zomerworkshop over natuurlijke plaagbestrijding.

Geen rol voor zweefvliegen en gaasvliegen

Vorig seizoen (2020) waren randen aangelegd naast de akker voor het bevorderen van met name zweef- en gaasvliegen. De bloemenranden waren geslaagd, maar de larven van deze natuurlijke vijanden werden weinig op de planten teruggevonden. Er werden wel grote aantallen grondpredatoren gevangen, maar het is nog onduidelijk welke rol deze spelen bij het beheersen van trips. Ook is nog niet duidelijk of bloemenranden niet juist het aantal trips langs de rand verhogen. 

Wil je meer weten over de resultaten van teeltjaar 2020? Lees hier meer.

Een bredere strategie in 2021

Onderzoekers van Wageningen Universiteit gaan in 2021 opnieuw het veld in om op 15 demobedrijven (9 bedrijven met zaaiuien en 6 met consumtieaardappelen) tellingen uit te voeren. Onderzoekers en akkerbouwers elkaar concludeerden samen dat het bevorderen van natuurlijke vijanden niet de enige manier is om trips op een natuurlijke manier te controleren. Er zijn 4 strategieën:

 1. Het verminderen van invliegen van trips in juni. Dit kan mogelijk worden bereikt door de de bloemenstrook meer aantrekkelijk te maken voor trips dan de uien. Telers hebben hiervoor randen en spuitsporen met verschillende soorten bloemen ingezaaid en zo kijken we of er dit jaar meer of minder trips aantreffen naast de bloemen dan in het veld.
 2. Verminderen voortplanting trips. Een gewas met veel suiker bevordert een snellere groei van de tripspopulatie, maar te veel suiker is juist nadelig voor trips. Om deze relatie beter te begrijpen worden dit jaar naast tellingen van trips op de plant ook wekelijks het suikergehalte bepaald door middel van een refractometer. 
 3. Verhoogde predatie door natuurlijke vijanden. Het is nog onduidelijk welke natuurlijke vijanden die op de akker voorkomen, bijdragen aan tripsbeheersing. Om hier beter grip op te krijgen worden in het veld en de akkerrand waarnemingen gedaan aan de voorkomende soorten. Daarnaast worden tripslarven verzameld en uitgeweekt om te zien of deze zijn geparasiteerd door sluipwespen. 
 4. Regen of beregenen doet de tripspopulatie aanzienlijk afnemen. Om de impact hiervan te meten wordt op alle percelen de hoeveelheid neerslag gemeten.  
  Zo hopen we handvatten te vinden om trips in de toekomst op een natuurlijke manier de baas te kunnen.

Uitnodiging zomerworkshops over natuurlijke plaagbestrijding

Op de aardappeldemo-bedrijven worden in augustus workshops over natuurlijke plaagbestrijding gegeven.  Wij delen dan de resultaten van het onderzoek naar natuurlijke bestrijding in aardappel en gaan met de deelnemers het veld in om te oefenen met luis- en predatorherkenning. We bespreken hoe je kunt signaleren wanneer het nodig is om in te grijpen. 

Je kunt kiezen uit 3 verschillende opties, vanaf begin augustus kun je je aanmelden via https://www.ltonoord.nl/ of mail alvast je voorkeur naar Tamar de Jager: tdjager@ltonoord.nl:

 • Hoofddorp, donderdag 19 augustus, 19:30-21:30
 • Slootdorp, donderdag 31 augustus, 13:00-15:00
 • Zuid-Oost Beemster, donderdag 31 augustus, 19:30-21:30

Over het project

Het project FAB+ is een samenwerking van verschillende partijen (WUR, LTO Noord, NFO, KAVB, IRS, Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie), Mans Weert, Boltha, BO Akkerbouw, The Greenery en LTO Nederland) die de inzet van natuurlijke plaagbestrijders proberen te verbeteren in verschillende teelten (aardappels, uien, appels, peren, lelies en suikerbieten). LTO Noord is hierin de trekker van de pilot akkerbouwgewassen, waarin ingezet wordt op het delen van bestaande kennis  en verzamelen van nieuwe kennis door experimenten in aardappels en uien. Het overkoepelend doel van de verschillende pilots is om een gebruiksvriendelijke tool te ontwikkelen voor boeren en tuinders voor de inzet van natuurlijke plaagbestrijders.