Leden verrast met gratis klaprooszaad

  • Het boerenerf the place to bee

Leden van LTO Noord-afdeling ABO Ooststellingwerf werden onlangs verrast met gratis klaprooszaad. Melkveehouder Trea Doornenbal zette als ambassadeur van het LTO-project ‘Het boerenerf: the place to bee’ een deel van haar ambassadeursvergoeding in voor deze inzaaiactie.

Doornenbal is een van de ambassadeurs van dit project dat boeren en tuinders inspireert en stimuleert om hun erf aantrekkelijk te maken voor onder meer wilde bijen, hommels en zweefvliegen. ‘Ik vind het belangrijk dat wij de biodiversiteit een beetje helpen’, zegt ze. ‘Daarom doen wij thuis ook aan agrarisch natuurbeheer, hebben we bloemenstroken ingezaaid voor bijen, vlinders en andere insecten, boomsingels hersteld voor zangvogels en insecten en heggen aangelegd, zoals de inheemse meidoornhaag.’

De melkveehouder is bestuurslid bij Agrarisch Natuurvereniging De Gagelvenne en zet zich ook via die weg in voor biodiversiteit. ‘Via onze agrarische natuurvereniging heb ik meegedaan aan het project ‘Stepping Stones’. Daarbij zaaiden we hoekjes van weilanden in met een inheems bloemenmengsel.’ Ook is ze nu ambassadeur voor project ‘Het boerenerf: the place to bee’.

Inheemse plantensoorten

Alle ambassadeurs van dit project hebben een vergoeding gekregen die zij kunnen inzetten voor het verbeteren van de biodiversiteit. ‘We mogen deze vergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor het aanleggen van inheemse plantensoorten op ons erf.’

Ze koos er dit keer voor om te investeren in het boerenerf van haar collega’s. ‘Inzet hierop en het herstellen van biodiversiteit moeten we samen doen. Dan is het bereik groter. Daarnaast is dit een LTO-project en vind ik dat LTO-leden hier ook wat aan moeten hebben.’

De ambassadeur bestelde klaprooszaad bij een andere ambassadeur van het project. ‘Klaproos is een inheemse soort en heel nuttig voor hommels. Die bevat stuifmeel waar hommels eiwitten en mineralen uit halen.’ De aftrap van deze inzaaiactie was bij Fokke Hut, voorzitter van LTO Noord-afdeling ABO Ooststellingwerf. Kort daarna kregen ruim 122 afdelingsadressen het zaad toegestuurd.

Bron: Nieuwe Oogst