Kringloopwijzer

Het doel van dit project is dat de individuele melkveehouder in staat is om beter te sturen op de benutting van mineralen op zijn bedrijf en daarmee te besparen op voer- en kunstmestaankoop en/of mestafvoer.

Over dit project

Als boer of tuinder wil je je blijven ontwikkelen op kansen om de duurzaamheid op je bedrijf te verbeteren. Eén van de kansen is het produceren van duurzame zuivel. Daarmee kan de sector zich onderscheiden in de (wereld)markt. Goed voor de keten, waarin jij een belangrijke schakel bent.  Hoe kan je op een duurzame manier melk produceren? De basis ligt in een efficiënte mineralenbenutting. Om die reden hebben wij de KringloopWijzer ontwikkeld.

De KringloopWijzer

De KringloopWijzer is een managementinstrument dat de mineralenefficiëntie op een melkveebedrijf in beeld brengt. Door meer inzicht te krijgen in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest kan er beter gestuurd worden op de benutting van mineralen.

Voor elk melkveebedrijf is er nog wat te winnen!

Zuivel NL leidt, in opdracht van het samenwerkingsverband NZO, LTO Nederland, Nevedi en VLB, de praktijkimplementatie van de KringloopWijzer. Wij zijn betrokken bij de uitvoering en ontwikkeling van de Centrale Database KringloopWijzer.

Wat betekent dit voor ons allemaal?

Met het verbeteren van de mineralenefficiëntie en het reduceren van emissies wordt een bijdrage geleverd aan de (toekomstige) markteisen en maatschappelijke doelen. Ook kan een betere mineralenefficiëntie een financieel voordeel opleveren voor de veehouder. Daarmee bouwen wij aan een toekomstbestendige melkveehouderij binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden en dat is goed voor ons allemaal. Alles over dit project lees je op: www.mijnkringloopwijzer.nl

Minder kosten voor de boer

Voor de boer biedt het mogelijkheden voor een financieel voordeel. Het gebruik van de KringloopWijzer als managementinstrument kan namelijk leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op je ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop.

veehouder-van-diest-223

Klaar voor de toekomst

Voor melkveehouders betekent dit dat je onderneemt met oog voor de toekomst door te voldoen aan de gestelde milieuvoorwaarden en de Nederlandse zuivelsector melkproducten kan blijven afzetten op de markt die voldoen aan de eisen van de afnemers.

veehouder-van-diest-88

Schonere leefomgeving

Voor de omgeving betekent het een gezondere leefomgeving door minder uitstoot van broeikasgassen en een gezondere bodem.

veehouder-van-diest-74

Resultaten

Met de KringloopWijzer meer inzicht in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest kan er beter gestuurd worden op de benutting van mineralen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop.

Voor elk bedrijf is er nog wat tewinnen!

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe ook mee! Ben je melkveehouder en wil je meer weten over het duurzaam produceren van melk?