Factsheet aanpassingen in KringloopWijzer 2021

 • Melkveehouderij
 • Kringloopwijzer
 • Regio Noord
 • Regio Oost
 • Regio West
 • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

In de KringloopWijzer versie 2021 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2020. De aanpassingen en andere wijzigingen zijn samengevat in een factsheet.

friesland-69

De zes belangrijkste wijzigingen in versie 2021 zijn:

 • Teelt van voor- en nagewas kan verwerkt worden
 • Verbetering VCRE van mengvoer
 • Toevoeging kengetallen op rantsoenpagina voor betere interpretatie resultaat
 • Berekening Eiwit van eigen land verbeterd
 • Footprint soja
 • Meer referentiegroepen om resultaten eigen bedrijf te spiegelen
 • Bekijk de factsheet voor een overzicht van alle wijzigingen en een toelichting op de zes belangrijkste wijzigingen.

  Download de factsheet met wijzigingen

  Invullen KringloopWijzer

  De KringloopWijzer kan ingediend worden vanaf 15 januari 2022. De uiterste indien datum is 15 mei 2022, tenzij uw zuivelorganisatie een andere datum heeft aangegeven. Het Rekenregelrapport versie 2021 wordt binnenkort op de website geplaatst.

  Over de KringloopWijzer

  De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL. LTO Noord is betrokken bij de uitvoering en ontwikkeling van de Centrale Database KringloopWijzer.