Landbouwbedrijven verduurzamen met waterstof

Kennis en ervaring verzamelen om te bepalen welke potentie waterstof ons kan brengen in de toekomst.

Over dit project

In 2018 zijn bloembollen- en akkerbouwbedrijf VOF Dogterom & akkerbouwbedrijf VOF Van den Hoek een onderzoekstraject gestart, waarbij beide bedrijven de totale momentane opwek van energie in kaart brachten en het directe eigen verbruik van stroom achterhaalden. Ook is berekend wat de totale waterstofproductie grofweg kan zijn en welke mogelijkheden er zijn om restwarmte te benutten (o.a. om bollen te drogen).

Eind 2020 is een nieuwe fase gestart. Deze fase is een vervolg op het bovengenoemde traject, met als doel het model te optimaliseren en uit te breiden om te komen tot een ontwerp van het totale energiesysteem. Accenda B.V. maakt een ontwerp per bedrijf, dit is inclusief het uitwerken en berekenen van milieukundige voordelen.

Op basis van het totaal ontwerp wordt een berekening gemaakt in hoeverre we fossiele brandstof kunnen vervangen en emissies als CO2 en NOx kunnen voorkomen. De ontwerpen leiden tot inzicht in de verwachte investerings- en exploitatiekosten met oog op realisatie in 2021 en exploitatie vanaf 2022.

LTO Noord verzamelt kennis en ervaring om te bepalen welke potentie waterstof voor haar leden kan brengen in de toekomst. Door een aantal gerichte projecten te ontwikkelen kan een strategische visie voor de lange termijn worden geformuleerd.

Strategische visie

De resultaten uit dit project kunnen meegenomen worden in het ontwikkelen van een strategische visie voor de lange termijn.

noord-holland-landschap-1

Vervangen van fossiele brandstof

Door middel van dit project dragen we bij aan het vervangen van fossiele brandstof.

akkerbouwer-80

Kennis verzamelen

We willen kennis verzamelen om te bepalen welke potentie waterstof ons kan brengen in de toekomst.

boomkwekerij-75

Resultaten

Nog geen concrete resultaten bekend

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wouter Veefkind

Programmamanager en Projectleider Klimaat en Energie
Unknown

Heb je interesse in waterstof?