Meld je aan voor demodag precisielandbouw en biodiversiteit op Dairy Campus Leeuwarden

  • Met precisie naar meer biodiversiteit
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Biodiversiteit
  • Melkveehouderij

Woensdag 1 juni 2022 organiseren we een demodag op innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden. Deze staat in het teken van precisielandbouw en biodiversiteit. Je bent van harte welkom!

Hoe kunnen melkveehouders productie verhogen, bodem verbeteren, kwaliteit van het grasland optimaliseren en diergezondheid bevorderden? En tegelijkertijd de biodiversiteit een positieve impuls geven zonder verlies van inkomsten? Tijdens een tour langs verschillende velddemo’s op de percelen van Dairy Campus delen experts hun kennis over verschillende onderzoeken en projecten.

Kies de invulling van jouw tour!

Vaste rijpaden, verhogen van het waterpeil, koeien beweiden in kruidenrijkgrasland, smalle weegbree of met behulp van data grip krijgen op jouw perceel. Welke onderwerpen wekken jouw interesse? Op de demodag heb je de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe jouw tour eruitziet. Bedenk alvast welke onderwerpen jij interessant vindt, zodat je aan het begin van de tour je kunt inschrijven voor de gewenste onderwerpen. Iedere deelnemer kiest er drie uit. Je hebt de keuze uit onder andere onderstaande onderwerpen:

  • Productief kruidenrijkgrasland
  • Vaste rijpaden in combinatie met peilverhoging
  • Precisiebemesting
  • Innovatienetwerk van loonwerkers en melkveehouders
  • Proeftuin biodiversiteit Dairy Campus
  • Agroforestry en notenteelt

Kennismarkt

Naast de velddemo’s krijg is er een informatieve kennismarkt. Ga in gesprek met de aanwezige partijen. Ze staan je graag te woord!

Programma

12.00 uur Inloop middagronde met lunch en kennismarkt
13.30 uur 1e middagronde
14.15 uur 2e middagronde
15.00 uur 3e middagronde
15.45 uur Einde rondes met borrel en kennismarkt

Hopelijk tot dan!

Deze dag is een initiatief binnen het project ‘PPS Met precisie naar meer biodiversiteit’, van Wageningen University & Research. Meer informatie over de PPS Met precisie naar meer biodiversiteit? Klik hier!

Dit formulier vraagt jou om jouw naam en e-mail adres zodat wij met jou kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Aanmeldformulier Demodag precisielandbouw en biodiversiteit