Eerste ervaringen vaste rijpaden positief

  • Met precisie naar meer biodiversiteit
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Het verhogen van het grondwaterpeil door een verhoging van het slootpeil is een maatregel om de biodiversiteit van grasland te vergroten. Met vaste rijpaden zou het nadeel van een slechtere berijdbaarheid van het perceel kunnen worden ondervangen. Het effect van het werken met vaste rijpaden in combinatie met deze maatregel wordt onderzocht op innovatiecentrum Dairy Campus. Na een jaar onderzoek lijkt het er op dat het werken met vaste rijpaden zorgt voor een iets hogere grasopbrengst.

Harken Dairy Campus

Door peilverhoging kan er vooral op de randen van de percelen een rijkere vegetatie ontstaan. Ook weidevogels hebben baat bij een vochtige bodem. Vernatting kan echter leiden tot extra rijschade en hierdoor tot minder grasopbrengst.

Het werken met vaste rijpaden kan dit mogelijk compenseren: minder rijschade en bodemverdichting en minder weersafhankelijkheid bij bemesten, maaien en oogsten.

Lees hier het volledige artikel