Natuurlijk Kapitaal

Met het project Natuurlijk Kapitaal in de landbouw vergroten wij de bewustwording en interesse bij boeren en tuinders in het natuurinclusief ondernemen.

Over dit project

Veel boeren en tuinders willen natuurinclusief ondernemen maar vragen zich af hoe ze dat (financieel) kunnen doen. Binnen ons project Natuurlijk Kapitaal leren boeren en tuinders in Overijssel van de kennis en ervaringen van collega-ondernemers en doen daardoor ideeën op voor hun eigen bedrijf. Deelnemers krijgen ook handvatten om zelf aan de slag te gaan met natuurinclusief ondernemen. 

Een vorm van kringlooplandbouw

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van kringlooplandbouw en kan op veel verschillende manieren ingericht worden, bijvoorbeeld door weidevogelbeheer, vergroten biodiversiteit en/of toepassen kruidenrijk grasland. 

Boeren inspireren boeren

We delen binnen het project Natuurlijk Kapitraal enthousiasmerende voorbeelden van natuurinclusief onderenenemen door middel van verhalen en filmpjes. Ook organiseren we excursies voor boeren en tuinder naar collega-ondernemers die vormen van natuurinclusieve landbouw toepassen.

Alle boeren en tuinders een vorm van natuurinclusieve landbouw

Meer boeren en tuinders die een vorm van natuurinclusieve landbouw toepassen betekent meer aandacht voor natuur en landschap.

Goed voor onze omgeving

Iedere vorm van natuurinclusief ondernemen is goed voor onze omgeving, de agrarische sector en voor ons allemaal.

Resultaten

Natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit zijn termen die we steeds vaker horen. Maar hoe kan dit toegepast worden op een boerenerf? Uit ons project Natuurlijk Kapitaal, dat in 2019 geëindigd is, bleek dat veel boeren uit Overijssel behoefte hebben aan meer inspiratie en meer kennis over dit onderwerp. Daarom zijn we trots dat we een vervolg kunnen geven aan het succesvolle project Natuurlijk Kapitaal.

December 2020: Start Natuurlijk Kapitaal 2

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Ben je boer of tuinder in Overijssel en wil je ook aan de slag met natuurinclusief ondernemen maar weet je nog niet hoe?