De stikstofcrisis oplossen met innovaties

  • Netwerk Praktijkbedrijven
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Melkveehouderij

Gerard Migchels (WUR-onderzoeker en projectleider) en Gerjan Hilhorst van onderzoeksbedrijf De Marke, beide betrokken bij het project Netwerk Praktijkbedrijven, vertellen in deze Nieuwsuur video welke oplossingen zij zien om de uitstoot van stikstof (ammoniak) te verminderen.

Netwerk Praktijkbedrijven

Managementmaatregelen zoals meer beweiden en sturen op het rantsoen, maar ook technische innovaties zoals aanpassingen in de stal komen aan bod.

  

Klik hier voor meer informatie over Gerjan Hilhorst van onderzoeksbedrijf De Marke en het project Netwerk Praktijkbedrijven.

Bron:

Nieuwsuur