Dit zijn ze: de 40 melkveehouders die in Netwerk Praktijkbedrijven ammoniak en methaan integraal aanpakken

 • Netwerk Praktijkbedrijven
 • Melkveehouderij
 • Regio Noord
 • Regio Oost
 • Regio West
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Samen aan de bak voor minder methaan en ammoniak. Dat is het motto van de 10 onderzoeksbedrijven, 30 demonstratiebedrijven en 76 ambassadeurs in Netwerk Praktijkbedrijven.

Gedreven melkveehouders door heel Nederland, die samen leren, onderzoeken en ontwikkelen om emissiereductie-doelen te realiseren. Maak kennis met de boeren!

Een Netwerk met ambitie

In Netwerk Praktijkbedrijven zijn 116 melkveebedrijven de uitdaging aangegaan hun ammoniak- en methaanemissies fors te reduceren. De komende vier jaren combineren zij praktijkonderzoek en een integrale aanpak om een pakket samen te stellen van haalbare en betaalbare maatregelen die op beide doelen effect hebben. Tijdens hun leerroute inspireren zij collega-melkveehouders en staan zij hen terzijde om ook aan de slag te gaan.

Representatieve afspiegeling

De 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven van het Netwerk vormen een representatieve afspiegeling van de melkveehouders in Nederland. Daarnaast zijn er nog 76 ambassadeurs, verspreid over het hele land. De bedrijven verschillen in grondsoort, type bedrijf, omvang en landelijke spreiding. Ook de leerstijlen en kennisniveaus van de deelnemers verschillen. In principe kan iedere melkveehouder in Nederland zich spiegelen aan minstens één van deze bedrijven; zowel qua bedrijfskenmerken als op persoonlijk vlak en ontwikkeling. 

Lees meer over het verschil tussen een onderzoeks-, demonstratie- en ambassadeursbedrijf.

Maak kennis met de 40 bedrijven

Op de landkaart staan alle 40 onderzoeks- en demonstratiebedrijven met naam vermeld. Volg de deelnemers via de website www.netwerkpraktijkbedrijven.nl. De profielen van de deelnemers zullen in de loop van de tijd steeds verder verrijkt worden. Na de zomer zullen ook de namen van de ambassadeurs bekend worden gemaakt.

Inspiratie- en demonstratierol

2021, het eerste projectjaar, staat bij de 40 deelnemers in het teken van elkaar en zichzelf leren kennen. Vanaf het tweede projectjaar zullen zij hun deuren ook (vaker) open gooien voor melkveehouders en adviseurs buiten het Netwerk. Deelname aan activiteiten kan kenbaar gemaakt worden via de agendafunctie op de website. De deelnemers zijn niet rechtstreeks benaderbaar of boekbaar.

Neem voor verzoeken contact op met info@netwerkpraktijkbedrijven.nl.

Blijf op de hoogte

Kijk voor meer informatie op www.netwerkpraktijkbedrijven.nl, op de projectpagina van LTO Noord en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Over Netwerk Praktijkbedrijven

Netwerk Praktijkbedrijven is een initiatief van LTO Noord en Wageningen Research & University. De financiering is afkomstig van het ministerie van LNV, uitvoering en gezamenlijk projectleiderschap is belegd bij LTO Noord en Wageningen Research & University. Het project maakt deel uit van de programmatische aanpak 'Integraal Aanpakken' als onderdeel van het LNV-Klimaatbeleid.