Netwerk Praktijkbedrijven breidt uit met 19 begeleiders

 • Netwerk Praktijkbedrijven
 • Regio Noord
 • Regio Oost
 • Regio West
 • Zuid-Holland
 • Utrecht
 • Overijssel
 • Noord-Holland
 • LTO Noord
 • Groningen
 • Gelderland
 • Friesland
 • Flevoland
 • Drenthe
 • Melkveehouderij
 • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Ruim 100 sollicitanten reageerden naar aanleiding van de vacature voor begeleider van ambassadeurs in Netwerk Praktijkbedrijven.

Bas Bassa en Geert Stevens

Van boeren tot boekhoudkantoren; en van veevoerleveranciers tot dierenartsen en coaches. Allemaal willen ze bijdragen aan een integrale aanpak van ammoniak en methaan – samen mét de boer.

19 begeleiders voor 76 ambassadeurs

De 10 onderzoeksbedrijven en 30 demonstratiebedrijven in Netwerk Praktijkbedrijven krijgen al sinds januari 2021 begeleiding. Inmiddels is Netwerk Praktijkbedrijven klaar om haar eerste ervaringen en resultaten door te vertalen naar de ambassadeurs. Vandaar dat nu 19 begeleiders geselecteerd zijn voor deze groep praktijkbedrijven. Zij ondersteunen de 76 ambassadeurs bij het helder krijgen waar deze bedrijven staan en welke stappen zij kunnen nemen op hun bedrijf. Deze nieuwe begeleiders worden hierin door het Netwerk zelf gefaciliteerd, begeleid en ingewerkt.

Samen aan de slag

Het fantastische resultaat van meer dan 100 gemotiveerde sollicitanten laat opnieuw zien dat er veel draagvlak is in de sector om vanuit praktijk en onderzoek te kijken naar wat haalbaar is voor het reduceren van ammoniak en methaan in de melkveehouderij.

De groep van ruim 100 sollicitanten was zeer gevarieerd: van boeren tot boekhoudkantoren; van veevoerleveranciers tot onafhankelijke adviseurs; van dierenartsen, tot coaches. In de sollicitaties werden een aantal redenen om te reageren vaak benoemd: het Netwerk straalt energie uit; er is ruimte voor boeren om met wetenschap samen te werken; en er is variatie aan type bedrijven. Maar de meest genoemde motivatie is dat er bij de boeren de wil is om aan de slag te gaan. De sollicitanten willen graag bijdragen aan het verandertraject van de boeren. Ook boeren willen andere boeren helpen met eigen kennis en ervaringen. En in dit leertraject halen zij zelf ook nog nieuwe kennis op. Kortom: de sollicitanten willen ook actief onderdeel uitmaken van de transitie waarin de sector zich bevindt.

De uiteindelijk gekozen 19 begeleiders zijn geselecteerd op basis van verschillende criteria zoals landelijke spreiding, technische kennis, kennis van de KringloopWijzer en geschiktheid als bedrijfsbegeleider. Mogelijk krijgt een deel van de overige sollicitanten bij een volgende fase een andere rol in het Netwerk. De bovenmatige getoonde belangstelling met daarbinnen zoveel verschillende expertises en vooral ook enthousiasme past meer dan goed bij de route die het Netwerk voor ogen heeft.

De eerste stappen

De 19 begeleiders zullen in het najaar starten met het kennismaken met de huidige begeleiders. Na de kennismaking met het Netwerk Praktijkbedrijven zelf zullen zij met hun ambassadeursbedrijven aan de slag gaan. Aan de hand van KringloopWijzers en de AmmoniakCheck zal gekeken worden waar de bedrijven staan en welke eerste stappen zij kunnen nemen. De begeleiders zullen hierbij inventariseren welke vragen er onder de melkveehouders leven: wat hebben zij nodig om aan de slag te kunnen gaan? De ambassadeurs zijn de laatste groep waar lessen worden opgedaan om vervolgens alle melkveehouders in Nederland zo goed mogelijk te kunnen bereiken en te ondersteunen.

Kijk voor meer informatie op www.netwerkpraktijkbedrijven.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Over Netwerk Praktijkbedrijven

In Netwerk Praktijkbedrijven zijn 116 melkveebedrijven de uitdaging aangegaan hun ammoniak- en methaanemissies fors te reduceren. De komende vier jaren combineren zij praktijkonderzoek en een integrale aanpak om een pakket samen te stellen van haalbare en betaalbare maatregelen die op beide doelen effect hebben. Tijdens hun leerroute inspireren zij collega-melkveehouders en staan zij hen terzijde om ook aan de slag te gaan.

Netwerk Praktijkbedrijven is een initiatief van LTO Noord en Wageningen University & Research. De financiering is afkomstig van het ministerie van LNV, uitvoering en gezamenlijk projectleiderschap is belegd bij LTO Noord en Wageningen University & Research. Het project maakt deel uit van de programmatische aanpak 'Integraal Aanpakken' als onderdeel van het LNV-Klimaatbeleid.