Melkveehouders gezocht voor Netwerk Praktijkbedrijven

  • Netwerk Praktijkbedrijven

Op weg naar een bestendig bedrijf én klimaat in 2030. Doe mee aan een integrale aanpak van ammoniak en methaan in de melkveehouderij!

veehouder-van-diest-132

In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniakemissies en methaanemissie fors gereduceerd te zijn. Alleen hoe haalbaar is dat in de gangbare praktijk van alledag? In Netwerk Praktijkbedrijven gaan 30 melkveebedrijven de komende vier jaar aantonen dat ammoniak- en methaanemissies tegelijkertijd reduceerbaar zijn door praktijkonderzoek en integrale aanpak. Inschrijving is mogelijk van 27 augustus tot en met 13 september 2020.

Wat gaan we doen
30 melkveebedrijven in heel Nederland gaan binnen Netwerk Praktijkbedrijven samen met het projectteam aantonen dat ammoniak- en methaanemissies tegelijkertijd reduceerbaar zijn. Dit vindt plaats door praktijkonderzoek met een integrale blik. De oogst wordt gevormd door maatregelen die beide emissies reduceren, elkaar niet tegenwerken, onderbouwd zijn en aansluiten bij de bedrijfspraktijk. Praktijkonderzoek met maatwerk op bedrijfsniveau, want niet iedere melkveehouder, bedrijf of koe is immers gelijk.

Deelnemers laten daarbij aan collega-melkveehouders, loonwerkers en adviseurs zien wat haalbaar is op hun bedrijf én hoe zij dit aanpakken. Er wordt gebruik gemaakt van eerder onderzoek maar ook van gezamenlijk op te bouwen nieuwe kennis en inzichten. Voer- en diermanagementmaatregelen zijn hierbij belangrijk, maar ook de stal, mestopslag en de percelen komen aan de orde.

Waarom meedoen?
Als deelnemer van het project …

  • draag je al doende - door praktijkonderzoek - zelf bij aan nieuw inzichten, voor jezelf en voor de sector;
  • krijg je intensieve begeleiding van experts;
  • vorm je een inspiratiebron voor collega’s, sector, erfbetreders en loonwerkers;
  • en realiseer je concreet resultaat bij het reduceren van zowel ammoniak- als methaanemissies.

Maar ook:

  • doe je nieuwe kennis en praktische handvatten op over hoe het werkt met ammoniak en methaan, speciaal op jouw bedrijf;
  • trek je op met collega-veehouders uit heel Nederland, toponderzoekers en netwerkbegeleiders;
  • ben je een van de eersten die met nieuwe managementtools aan de slag gaat;
  • leer je meer over het presenteren van jezelf en je bedrijf, in een bij jou passende vorm.

Kortom, als deelnemer van het project draag jij eraan bij dat jij, en dus de melkveehouderij, in 2024 flink op weg bent naar de klimaat- en stikstofdoelstellingen van 2030!


Aanmelding
Meer weten? Ga naar www.integraalaanpakken.nl voor de brochure en het aanmeldformulier. Inschrijving is mogelijk tot en met 13 september 2020.

Partners en financiering
Het project Netwerk Praktijkbedrijven is een initiatief van LTO Noord, Wageningen Livestock Research en het ministerie van LNV. De financiering is afkomstig van het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid. Sinds 2010 werkt LTO Noord al samen met Wageningen Livestock Research in het projectmatige samenwerkingsverband Proeftuin Natura 2000. Aanvankelijk in Overijssel, sinds 2016 ook buiten de Overijsselse grenzen. Proeftuin Veenweide was bijvoorbeeld  speciaal gericht op het veenweide gebied.

Dit nieuwe project maakt deel uit van de Klimaatenveloppe en wordt gefinancierd uit de klimaatgelden. Binnen de Klimaatenveloppe zijn eveneens LLTB en ZLTO betrokken. We stemmen onderling af en maken gebruik van elkaars ervaringen en netwerken.