PPS Energie en Landbouw

Met dit project willen we invulling geven aan de rol van de landbouw in de energietransitie.

Over dit project

De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector is hierin een cruciale partij. Zij heeft namelijk de ruimte om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren. De grootste uitdaging hierbij is het lokaal afstemmen van de productie van duurzame energie op de vraag (in tijd en omvang). Daarnaast is opschaling van het huidige productievermogen aan duurzame energie door de landbouw essentieel om een robuuste bijdrage te kunnen leveren aan het lokaal afstemmen en schakelen.

Meer gebruikmaken van duurzame energie betekent een extra verdienmodel, een bijdrage aan duurzaamheid en het positief beïnvloeden van het imago van de agrarische bedrijfsvoering.

Een andere naam voor deze PPS is: PPS 'Landbouw als vliegwiel energietransitie'.

Relevante artikelen

  1. Verkoop elektriciteit rendabeler bij flexibele omgang energiemarkten
  2. Mogelijkheden groene ammoniakproductie op boerenerf
  3. Elektriciteit: gebruiken bij lage prijs, verkopen bij hoge prijs
  4. Haal meer uit je energieproductie ondanks beperkingen aansluiting of net

Contact

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van deze PPS? Neem dan contact op via het onderstaande formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Met invullen van het onderstaande formulier geef je automatisch toestemming dat wij je in het kader van deze PPS benaderen.

Dit formulier vraagt jou om jouw naam en e-mail adres zodat wij met jou kunnen communiceren. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Contactformulier PPS 'Landbouw als vliegwiel energietransitie'

Extra verdienmodel

Meer duurzame energie betekent een extra verdienmodel

vollegrondsgroenteteelt-139

Goed voor ons imago

Meer duurzame energie leidt tot een beter imago

Duurzaamheid

Deze maatregelen zorgen voor meer duurzaamheid

boomkwekerij-70

Resultaten

Duurzaamheid blijvend onder de aandacht

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wouter Veefkind

Programmamanager en Projectleider Klimaat en Energie
Unknown

Neem voor meer informatie contact op met LTO Noord