Eerste hulp bij netcongestie

 • PPS Energie en Landbouw
 • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
 • Duurzame Energie

Het stroomnet zit in veel gebieden ‘vol’, er is geen ruimte meer voor nieuwe zonnedaken of windmolens.

flevoland-07

Vanwege een gebrek aan capaciteit kan het net de geproduceerde stroom niet afnemen, nieuwe initiatieven moeten hierdoor soms wachten. Dankzij ‘slimme oplossingen’ kunnen we nieuwe windmolens of zonnedaken toch in gebruik nemen, zonder dat het net verstopt raakt of verzwaard moet worden.

Vijf slimme oplossingen

Slimme oplossingen vinden ‘achter de meter’ plaats zoals duurzaam opgewekte energie zoveel mogelijk op het bedrijf gebruiken.
Er zijn verschillende slimme oplossingen mogelijk:

 1. Spreiding productie van zonne energie door oost west opstelling
  Zonnepanelen liggen normaal in een ‘noord zuid opstelling’: het zorgt voor een maximale benutting van de capaciteit. Door te kiezen voor een ‘oost west opstelling’ wekken de panelen op andere momenten van de dag energie op. Deze opstelling vlakt de piek in de productie af en spreidt de productie van zonnestroom over de dag.

 2. Piekafvlakking van de productie
  De hoeveelheid zonnepanelen op een dak mag normaal gesproken de maximale capaciteit van een aansluiting niet overschrijden. Hierdoor kan vaak niet het hele dak vol gelegd worden met zonnepanelen. Er blijft dus ruimte ‘over’. Worden er wél meer zonnepanelen gelegd dan zal af en toe meer stroom geproduceerd worden dan de elektriciteitsaansluiting aan capaciteit heeft. In dat geval kan ‘piekafvlakking’ worden toegepast: bij een te grote productie gaan omvormers ‘knijpen’ of worden zelfs helemaal uitgeschakeld. Met piekafvlakking kunnen er twee tot driemaal meer zonnepanelen op een dak worden gelegd en kan veel vaker de maximale capaciteit geleverd worden.

 3. Het inzetten van flexibele consumptie
  Bij flexibele consumptie wordt het gebruik van elektriciteit afgestemd op de productie. Dit vraagt om zeer nauwkeurige voorspellingen van de productie: een onverwachte wolk kan al van invloed zijn. Boerderijinstallaties zoals mestmixers of ventilatoren kunnen in of uit geschakeld worden, afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte energie.

 4. Financiële optimalisatie
  • Optimaliseren van de hoe veelheidsubsidie, rekeninghoudend met het verplicht afschakelen op het moment dat er aan het net te veel groene stroom wordt geleverd.
  • Zoveel mogelijk de geproduceerde elektriciteit zelf gebruiken. Dat bespaart netwerkkosten en energiebelasting.
  • Op en afschakelen bij grote prijsschommelingen. Op momenten dat elektriciteit duur is, stroom verkopen. Op momenten dat elektriciteit goedkoop is, stroom inkopen.

 5. Opgewekte elektriciteit omzetten in andere vorm van energie
  Het is ook mogelijk om opgewekte elektriciteit om te zetten in een andere vorm van energie en die vervolgens op te slaan is. Denk hierbij aan het produceren van waterstof. Of het produceren
  (en opslaan) van warmte of koude; voor gebruik later of voor levering aan bedrijven of woningen in de buurt.

Over PPS Energie en Landbouw

De agrarische sector is een cruciale partij in de Nederlandse energietransitie. Met ‘PPS Energie en Landbouw’, waarbij LTO Noord een van de partners is, geven we invulling aan de rol van de landbouw in de energietransitie.

Wij hebben namelijk de ruimte om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren. De grootste uitdaging hierbij is het lokaal afstemmen van de productie van duurzame energie op de vraag (in tijd en omvang). Daarnaast is opschaling van het huidige productievermogen aan duurzame energie door de landbouw essentieel om een robuuste bijdrage te kunnen leveren aan het lokaal afstemmen en schakelen.

Meer gebruikmaken van duurzame energie betekent een extra verdienmodel, een bijdrage aan duurzaamheid en het positief beïnvloeden van het imago van de agrarische bedrijfsvoering. Dat is goed voor ons allemaal!