Elektriciteit: gebruiken bij lage prijs, verkopen bij hoge prijs

  • Duurzame Energie
  • PPS Energie en Landbouw
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

In het project PPS ‘Energie en landbouw’ onderzoeken we de mogelijkheden van automatische aansturing waarbij we slim gebruik maken van de elektriciteitsprijzen. Concreet betekent dit: elektriciteit gebruiken wanneer de prijs laag is (bijv. voor koeling) en elektriciteit verkopen wanneer de prijs hoog is. We spraken hierover met Rob van Leeuwen (PetaWatts) en Wouter Veefkind (LTO Noord).

pluimveehouder-64

 

Het systeem

“Vanwege netcongestie besluiten veel agrarisch ondernemers om niet (verder) te investeren in de opwek van duurzame energie, de agrarische potentie blijft hierdoor onbenut. Binnen de PPS ‘Energie en landbouw’’ geven we hierop een antwoord door overtollige elektriciteit niet aan het net te leveren, maar om het zelf om te zetten in een product of proces op de boerderij. Denk aan: warmte, koude of brandstof voor transport. Investeringen zijn in bepaalde gevallen nodig, maar dit betreffen meestal kleine aanpassingen”, aldus Rob.

Wouter zegt: “Vanuit deze PPS hebben we een concept bedacht dat in te zetten is voor het optimaliseren van bestaande SDE++ installaties met zonnepanelen of voor ondernemers die last hebben van netcongestie. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van op- en afschakelbaar vermogen.”

“Het systeem bestaat uit een kastje dat jij kunt installeren in je meterkast”, aldus Rob. “Enerzijds staat het systeem in contact met de energiemeters en de apparaten op jouw bedrijf en anderzijds staat het in verbinding met de elektriciteitsmarkt. Wanneer de prijs van elektriciteit laag is kan het systeem beslissen om extra elektriciteit te benutten, denk hierbij aan het aansturen van koelcellen, het koelen van of warmte maken voor het drogen van gras of gewassen. Wanneer de prijs van elektriciteit hoog is kan het systeem beslissen om zoveel mogelijk te verkopen aan de energiemarkten. Dankzij deze flexibele toepassing van elektriciteitsprijzen vergroot je de financiële marges aanzienlijk.”

Kwestie van handelingen op ander tijdstip uitvoeren

“Het is een kwestie van bepaalde bedrijfsprocessen uitvoeren op een ander tijdstip”, vult Wouter aan. “We vinden het bijvoorbeeld heel normaal dat we gaan koelen wanneer er koudevraag is. Maar een kwartier eerder beginnen en eindigen kan op dure dagen aan het eind van de dag een paar honderd euro schelen. Vanwege de huidige elektriciteitsprijzen is het veel slimmer om te koelen wanneer de prijs laag is. Dat is meestal niet ’s nachts, maar overdag als er veel geproduceerd wordt. Het koelen is dan al gedaan en we hoeven het dan niet meer te doen als de prijzen hoger zijn.”

Dit is ook praktisch uitvoerbaar voor grootverbruikersaansluitingen, denk aan:

  • Elektriciteit produceren met zon en wind;
  • Gras en gewas drogen, schuren verwarmen;
  • Melkkoelmachines;
  • Laadpalen;
  • etc.

Elektriciteit voor waterstof in plaats van terug leveren

“Op termijn is het ook mogelijk elektriciteit in te kopen op de elektriciteitsmarkt en deze om te zetten in bijvoorbeeld waterstof. Als je slim gebruik maakt van lage prijzen en we ervan uitgaan dat je waterstof kunt gebruiken als brandstof, dan levert dit ook een aanzienlijke financiële besparing op in je brandstofgebruik”, aldus Wouter.

Productieafvlakking duurzame energie tegen netcongestie

Rob vervolgt: “De Nederlandse energienetten zijn gebaseerd op de consumptiepotentie, die aangelegd zijn in de tijd dat we zelf geen duurzame energie produceerden. De consumptie in de meeste regio’s ligt momenteel lager dan we produceren, met als gevolg dat de netcapaciteit te klein is en we netcongestie hebben. Door de elektriciteit deels zelf te gebruiken en de pieken af te vlakken gebruiken we het energienet efficiënter, dit komt het inkomen van agrarisch ondernemers ten goede.”

“Wist je dat de meeste boerderijen genoeg dakruimte hebben om tot 4 keer meer KWpiek te produceren dan de netaansluiting aankan en dat het afschakelen van de pieken nog geen 25% minder elektriciteit terug leveren betekent? Met de huidige energieprijzen verdien je een extra installatie binnen 6 jaar terug”.

Over het project

PPS ‘Energie en Landbouw’ maakt plannen en berekeningen voor de sector om mogelijkheden op het gebied van duurzame energie in kaart te brengen. “Met LTO Noord maken wij (PetaWattsplannen op bedrijfsniveau. Wij leveren het regelsysteem om dit mogelijk te maken en helpen agrarisch ondernemers bij het vergroenen van hun bedrijf. Mogelijk zijn er zelfs meerdere problemen in één keer op te lossen, denk aan: netcongestie, SDE-subsidies, NOx of CO2. Dat is goed voor ons allemaal!”, aldus Rob.