Praktijknetwerk eiwitteelt

Met dit project willen we samen met agrarische ondernemers in Groningen, met het oog op de toekomstige afzetmogelijkheden, kennis vergaren over de teelt van kansrijke eiwitgewassen.

 

Met het project “Praktijknetwerk eiwitteelt” willen we agrarisch ondernemers in Groningen, telers en melkveehouders, interesseren, betrekken bij en enthousiasmeren voor de eiwittransitie. Het verwerven en borgen van kennis, met het oog op toekomstige afzetmogelijkheden, staat hierbij centraal.

Uitdagingen

Er zijn nog een aantal uitdagingen waarvoor we een antwoord willen zoeken. Denk bijvoorbeeld aan de grote opbrengstfluctuaties in eiwitgewassen zoals veldboon en lupine. Voor een duurzame teelt is goed management van ziekten en plagen nodig en moet een aantal ecosysteemdiensten rondom/op het bedrijf geborgd zijn, zoals een natuurlijke bestrijding van ziekten en plagen of bestuiving.

Er liggen relevante vraagstukken op het gebied van onder andere bodemmanagement, ziektedruk vanuit de bodem door bladrandkevers of schimmels, het inpassen in de huidige rotatie en ondersteuning van bovengrondse ziekte- en plaagbestrijding door bijvoorbeeld akkerranden die zowel natuurlijke vijanden als bestuivers ondersteunen.

Ook zijn er vraagstukken die betrekking hebben op de effecten op volgvrucht en mineralenbeschikbaarheid in de bodem, die mogelijk een ander licht werpen op de toegevoegde waarde van deze gewassen in de rotatie.

Als we een duurzame transitie naar een groter aandeel eiwitgewassen willen realiseren, dan is een goed saldo van eiwitteelten noodzakelijk.

Dit project draagt bij aan

  1. De opwaardering van landbouw en veeteelt dat past bij het klimaat en cultuurlandschap van Noord-Nederland;
  2. Verdere ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw met een gevarieerde landschapsinrichting door nieuwe teeltwijzen;
  3. Verbeterde biodiversiteit;
  4. CO2-reductie in de keten en stikstofkringloop;
  5. Meer landbouwareaal met verbeterde bodemkwaliteit.

Biodiversiteit

Door gebruik te maken van ruimere gewasrotatie wordt de bodemgezondheid verbeterd, wat goed is voor organismen in de bodem. Bestuivers, met hun belangrijke rol in onze voedselketen, hebben baat bij de vlinderbloemige eiwitgewassen.

Fascinating

Het Praktijknetwerk eiwitteelt is onderdeel van het grotere project “Fascinating” en is complementair aan het project “Kansrijke eiwitgewassen”. Met Fascinating willen we de hoogst mogelijke voedingswaarde leveren binnen een natuurinclusief, duurzaam en circulair landbouwsysteem. Het omvat de hele keten van boer tot consument, zet in op duurzame en hoogwaardige eiwitten, levert een positieve bijdrage aan biodiversiteit en natuur en betekent toekomstperspectief voor boeren.

Fascinating is een initiatief van vier grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina), LTO Noord en de Provincie Groningen. Samen met kennisinstelling UMCG en een aantal organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en energiesector onderzoeken ze hoe de landbouwsector van de toekomst kan worden waargemaakt. Fascinating nodigt actief organisaties en maatschappelijke partijen uit om deel te nemen.

Het LTO Noord Innovatiefonds maakt dit mogelijk

Wat betekent dit voor deelnemers

Deelnemers krijgen teeltondersteuning bij kansrijke eiwitgewassen

noord-holland-landschap-5

Wat betekent dit voor de sector

Succesvolle teelt van plantaardige eiwitgewassen biedt toekomstperspectief voor de (regionale) agrarische sector

Wat betekent dit voor de samenleving

De samenleving krijgt betere toegang tot hoogwaardige plantaardige eiwitten die geteeld zijn op eigen bodem

groningen-22

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Doe mee aan dit project en schrijf je in