6 september: Inspiratieavond over kansen rondom energieopwekking in Ommen

  • Regio Deal Zwolle
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Regio Oost
  • Vechtdal
  • Duurzame Energie

Op 6 september vanaf 19:30 uur organiseert LTO Noord een inspiratieavond voor agrarische ondernemers die in het teken staat van kansen rondom het opwekken van energie. Ondanks dat er netcongestie is, zijn er wel degelijk mogelijkheden in het Vechtdal. Tijdens deze avond vertellen we onder andere hoe je als agrarisch ondernemer toch stroom kunt opwekken in netcongestiegebied en vertelt een agrarisch ondernemer over zijn keuzes voor een boerderijwindmolen.

flevoland-06

 

De inspiratieavond is een initiatief binnen het project Regiodeal Zwolle en vindt plaats bij Erve Vechtdal, Larinkmars 4 7731 RB Ommen.

Kansen rondom energieopwekking

Tijdens de inspiratieavond wordt veel gesproken over kansen en mogelijkheden rondom energieopwekking, we lichten hieronder enkele voorbeelden uit.

  1. Rients Hijma, projectleider energie bij LTO Noord, vertelt over de Regionale Energie Strategie in het Vechtdal. Wat staat er in de RES van Overijssel? En welke opgaves zijn er voor de landbouw? Daarnaast vertelt hij over diverse opwekmogelijkheden en bijbehorende financiële opties.
  2. Rob van Leeuwen, eigenaar van PetaWatts, vertelt hoe je als agrarisch ondernemer 4x meer zonnepanelen kunt aanleggen op een kleinverbruikersaansluiting. Betere benutting van duurzaam opgewekte energie op het eigen bedrijf komt aan bod en daarnaast vertelt Rob over een systeem dat is ontwikkeld door PetaWatts. Het systeem houdt in: elektriciteit gebruiken wanneer de prijs laag is (bijv. voor koeling) en elektriciteit verkopen wanneer de prijs hoog is.
  3. Aansluitend Jakob Haasjes, melkveehouder en lid van LTO Noord, uit Staphorst over zijn ervaringen met het plaatsen van boerderijwindmolens op zijn erf. Hoe heeft hij het traject ervaren? En waar liep hij tegenaan?

Wil je meer weten over kansen en mogelijkheden rondom energieopwekking? Kom dan 6 september naar de inspiratieavond.

Programma

19.30 Inloop Koffie, thee, cake
20.00 Opening 
20.15 Regionale Energie Strategie (Rients Hijma)
De kansen voor ondernemers om bij te dragen aan de doelen in het Klimaatakkoord 
20.30 4x meer zonnepanelen aanleggen op een kleinverbruikersaansluiting (PetaWatts)
21.00 Pauze
21.15 Boerderijwindmolens: praktijkverhaal van een melkveehouder in het Vechtdal
22.00 Afsluiting en borrel

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in deze inspiratieavond en wil je graag weten welke kansen en mogelijkheden er zijn rondom energieopwekking? Meld je dan aan via het onderstaande formulier.

Doelstelling in 2030

Er liggen grote opgaves om energie op te wekken door middel van zonnepanelen, windmolens en andere duurzame bronnen. Nederland heeft namelijk de doelstelling om in 2030 70% van de energieproductie te produceren uit duurzame bronnen. Dit biedt kansen voor agrarische ondernemers, aangezien zij grote daken beschikbaar hebben die geschikt zijn voor zonnepanelen.

Over Regiodeal Zwolle

Onlangs is LTO Noord in het Vechtdal (Overijssel) gestart met Regiodeal Zwolle. In dit project gaat LTO Noord samen met lokale agrarisch ondernemers aan de slag met de uitdagingen op gebied van klimaat, energie, natuur en water. Hierbij wordt onderzocht hoe agrarische ondernemers vanuit gezamenlijke belangen van betrokkenen beloond kunnen worden voor een duurzame ontwikkeling van het gebied, dat is goed voor ons allemaal. Aan welke inhoudelijke knoppen kunnen agrarische ondernemers draaien en wat staat daar (financieel) tegenover? Goed voor ons allemaal!

 

 

 

Dit formulier vraagt u om uw naam en e-mail adres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt.

Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

Aanmeldformulier Inspiratie-avond Energie 6 september