Regionale aanpak zonne-energie Groene Hart

Het doel van dit project is om agrarische ondernemers te faciliteren met een gebiedsgerichte aanpak om de haalbaarheid van zonnepanelen op daken te onderzoeken en zo bij te dragen aan de energietransitie, zonder landbouwgrond daarvoor te gebruiken.

Over dit project

Energieneutraal én rendabel agrarisch ondernemen is een wens van veel boeren en tuinders.  De belangstelling voor duurzame energie opwekking neemt overal in Nederland toe.  

Boeren en tuinders in de gemeenten Bodegraven, Alphen aan den Rijn, Zoeterwoude, Waddinxveen en Zuidplas worden met een gebiedsgerichte aanpak middels dit project ondersteund om de haalbaarheid van zonnepanelen op hun daken te laten onderzoeken.  

Persoonlijke energiescan

Onderdeel van dit project is de persoonlijke energiescan. Met dit instrument krijgen boeren en tuinders inzicht in de technische en financiële haalbaarheid van zonnepanelen op daken van stallen en schuren. Ieder geïnteresseerde boer/tuinder kan meedoen! 

Dankzij een financiële toezegging van de gemeente is er ruimte voor 100 deelnemers, die elk een eigen bijdrage betalen van 300 euro. Voor dit bedrag krijgt iedere deelnemer een energiescan en een bedrijfsbezoek aangeboden om de haalbaarheid voor het plaatsen van zonnepanelen op eigen daken te laten onderzoeken. Hiermee wordt met de betrokken partijen een gebiedsgerichte agenda gemaakt om geïnteresseerde ondernemers te laten investeren in zon op daken. Voor jou als agrarisch ondernemer een extra verdienmodel én een bijdrage aan een duurzame sector. 

Bekijk hier een video over ons 'Zon op Dak'-initiatief.

Nóg meer gebruikmaken van zonnepanelen op agrarische daken betekent een gezondere leefomgeving voor ons allemaal.  
 
Dit project is in samenwerking met Gemeente Bodegraven, Alphen aan den Rijn, Zoeterwoude, Waddinxveen en Zuidplas, Rabobank Groene Hart Noord en Liander c.q. Stedin. 

Voor de agrarisch ondernemer

Het creëren van gunstige omstandigheden voor de agrarische ondernemer om te investeren in zonnedaken.

vollegrondsgroenteteelt-135

Voor milieu en klimaat

Meer zonne-energie betekent minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

vollegrondsgroenteteelt-132

Voor energieneutrale bedrijfsvoering

Zonnepanelen brengen een energieneutrale bedrijfsvoering een stap dichterbij.

vollegrondsgroenteteelt-128

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wouter Veefkind

Programmamanager en Projectleider Klimaat en Energie
Unknown

Doe mee aan dit project en schrijf je in