Meld je aan voor Zon op Dak Groene Hart: zonnepanelen op agrarisch dak

  • Regionale aanpak zonne-energie Groene Hart

Agrarische ondernemers in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas die agrarische daken willen benutten voor zonnepanelen kunnen zich aanmelden voor het project: ‘Zon op Dak Groene Hart’. Door middel van een energiescan wordt bij betrokken agrariërs onderzocht in hoeverre zonnepanelen op de beschikbare agrarische daken van deelnemers rendabel zijn.

Wat is Zon op Dak Groene Hart

Aan de deelnemers van ‘Zon op Dak Groene Hart’ wordt een bedrijfsspecifieke en onafhankelijke energiescan aangeboden. In deze energiescan wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

“Welke maatwerkoplossingen op technisch, financieel, en sociaaleconomisch vlak zijn per bedrijf en doelgroep wenselijk om het beschikbaar dakoppervlak maximaal te benutten voor zonne-energie?”

Het project ondersteunt ook bij de realisatie van zonnepanelen en adviseert rondom netverzwaringen. Afhankelijk van de dakgrootte kan geadviseerd worden om de zonnepanelen te financieren via de SDE++-regeling of de salderingsregeling.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd en wil jij je aanmelden voor ‘Zon op Dak Groene Hart’? Vul dan jouw gegevens in via dit formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Over ‘Zon op Dak Groene Hart’

De betrokken gemeenten en LTO Noord delen het doel om eerst agrarische daken te benutten voor zonne-energie, voordat landbouwgrond wordt aangesproken om energie op te wekken. Daarom is ingezet op een continuering van een eerder ‘Zon op Dak’-project dat liep in 2018-2019. Behalve het ‘Zon op Dak’-project in deze regio is er ook een ‘Zon op Dak’-project in Drenthe.

Voor vragen neem contact op met:

Klaas Hielke Dijkgraaf (Projectleider)
Tel: 0642112097
Mail: khdijkgraaf@ltonoord.nl

Over Programma Energie LTO Noord

De ‘Zon op Dak’-projecten zijn onderdeel van het LTO Noord programma: ‘Duurzame Energie’. De agrosector is de meest actieve sector in de Nederlandse economie op het gebied van duurzame energie en is voortdurend bezig haar prestaties te verbeteren, ook op het gebied van duurzaamheid. Minimalisatie van fossiele brandstoffen en toewerken naar een grotere mate van circulair gebruik van grond- en hulpstoffen en zelfvoorziening op het gebied van hernieuwbare energie staan hierbij centraal.

Binnen het programma Klimaat en Energie van LTO Noord wordt gewerkt aan grootschalige opwek van duurzame energie en besparing.