Aanvraag tegemoetkoming extra kosten PAS-meldingen mogelijk

  • Stikstof
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

Minister Schouten van LNV en de provincies hebben dit voorjaar bekend gemaakt dat PAS-melders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 1600 euro voor advieskosten gemaakt voor het aanleveren van gegevens. LTO Nederland heeft gepleit voor een dergelijke vergoeding voor PAS-melders. Het aanvragen van de vergoeding is mogelijk vanaf 15 november 2021 tot en met 30 november 2022.

16B5823

PAS-melders die kosten hebben gemaakt voor het aanleveren van hun gegevens voor het legaliseren van de PAS-melding, komen in aanmerking voor de tegemoetkoming van 1600 euro. Deze tegemoetkoming is aan te vragen ongeacht de uitkomst van de controle van de PAS-melding. Als er voor meerdere projecten een PAS-melding is gedaan, dan kan er per project een vergoeding worden aangevraagd. 

De vergoeding kan worden aangevraagd via mijn.rvo.nl/PAS-meldingen tot en met 30 november 2022. 

Voor meer informatie en vragen over het aanvragen van deze tegemoetkoming kunt u terecht bij www.rvo.nl

 

Bron:

LTO Nederland