Kijk terug Webinar 7e APN en maatwerkaanpak

  • Stikstof
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

Het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) heeft vergaande gevolgen voor boeren, tuinders en de verwerkende ketens. Verschillende partijen en vertegenwoordigers vanuit de agrarische sector werken samen aan een effectief, haalbaar en betaalbaar alternatief voor dit programma via een maatwerkaanpak. Inmiddels is het concept door de consultatie, contacten met de Tweede Kamer en met het ministerie van LNV aangepast.

groningen-10

Op maandagavond 22 november organiseerden de samenwerkende partijen een webinar over de stand van zaken rondom het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Onder leiding van Esther de Snoo (hoofdredacteur Nieuwe Oogst) gaan Roy Meijer (voorzitter NAJK), Tineke de Vries (portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland) en bestuurlijk vertegenwoordigers uit de akkerbouw-/vollegrondsgroenteteelt en melkveehouderij in gesprek over de lobby inzake het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Klik hier voor het effectief, haalbaar en betaalbaar alternatief. 

Deze webinar is mede mogelijk gemaakt door:

LTO Nederland

BO Akkerbouw

Cumela

NAJK

NAV

POV

NZO

Rabobank

Bron:

LTO Nederland