LTO Noord woest vanwege extra Natura-2000 doelen

  • Stikstof
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Drenthe
  • Friesland
  • Flevoland
  • Overijssel
  • Utrecht
  • Zuid-Holland
  • Noord-Holland

Nederland is nu al meerdere jaren deels op slot vanwege de stikstofregels. Eén van de oorzaken van dit slot zijn de beschermde natuurgebieden en de strenge regels die hieromheen gelden.

16B9059

Terwijl overheden en de landbouw alles op alles zetten om aan alle regels te voldoen, heeft de landelijke overheid een besluit genomen waardoor er strengere regels gaan gelden voor een groot aantal Natura-2000 gebieden. Deze onbegrijpelijke stap zet Nederland nog meer op slot. LTO Noord dient beroep in tegen dit besluit van de Minister aan om dit te voorkomen.

“Het kan niet zo zijn dat we aan de ene kant echt alles uit de kast trekken om stikstofuitstoot te verminderen om Nederland van het slot te halen en dat aan de andere kant Den Haag besluit de regels te verzwaren. Het was al enorm ingewikkeld, omdat Nederland in een klein land meer dan 160 Natura 2000-gebieden heeft aangewezen. Nu worden de regels ook nog verzwaard. Dat is onbegrijpelijk en slecht voor ons allemaal", aldus LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.

Habitattypen

De verzwaring van de regels zit in de zogenoemde habitattypen. De landelijke overheid voegt in meerdere Natura-2000 gebieden meer habitattypen toe. In een aantal gebieden wordt de kritische depositie waarde lager. Met andere woorden, er mag nog minder stikstof worden uitgestoten dan dat nu het geval is. Dit leidt tot nog meer piekbelasters en het vergroot de al enorme stikstopgave.

Verschillende gebieden

In verschillende Natura-2000 gebieden worden habitattypen toegevoegd, waardoor daar een lagere KDW gaat gelden. Het gaat om 20 gebieden in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Er is nu een pro forma beroep ingesteld voor al deze gebieden. Binnen een maand volgt het inhoudelijke beroepsschrift.