LTO: Overheid moet beloftes PAS-melders waarmaken

  • Stikstof
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

In een brandbrief aan de ministers Van der Wal (Natuur & Stikstof) en Harbers (Infrastructuur & Waterstaat) roept LTO Nederland op om de beloofde legalisering van PAS-melders zo snel mogelijk te realiseren.

Deze boeren staan al ruime tijd met de rug tegen de muur. De eerste gezinsbedrijven worden nu door onbetaalbare dwangsommen vermorzeld. Dit door een overheid die ze hoort te beschermen. Het vertrouwen in de rechtsstaat is hiermee in het geding.

Een maand geleden omarmde het kabinet de aanbevelingen van het rapport Remkes. Er werd vanuit het kabinet toegezegd om vrijgekomen stikstofruimte als eerste te gebruiken om de PAS-melders te legaliseren. Dat zijn ondernemers die buiten hun schuld om in een illegale situatie zitten. Naast de gemaakte afspraken en toezeggingen is de overheid hier ook wettelijk toe verplicht. Het is zaak dat de overheid nu verantwoordelijkheid neemt en de beloftes die zijn gedaan aan deze boerenbedrijven waarmaakt.

Lees hier de brandbrief