Ontwerp legalisatieprogramma PAS-melders bekendgemaakt

 • Stikstof
 • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
 • Geitenhouderij
 • Kalverhouderij
 • Konijnenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Paardenhouderij
 • Pluimveehouderij
 • Schapenhouderij
 • Varkenshouderij
 • Vleesveehouderij

Minister Schouten heeft bekendgemaakt het programma voor de legalisatie van meldingen tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vast te gaan stellen.

vechtdal-43

Het is mogelijk om tot 22 december te reageren op het ontwerpprogramma met een zienswijze. LTO Nederland wil dat PAS-melders zo snel mogelijk gelegaliseerd worden en zal een reactie op het ontwerpprogramma inbrengen.

LTO Nederland is van mening dat PAS-melders zo spoedig mogelijk gelegaliseerd moeten worden. Zij hebben ter goede trouw gehandeld, en precies gedaan waar de overheid toentertijd om vroeg. Het ministerie van LNV heeft dit erkend en zet om die reden een legalisatieprogramma op, zoals afgesproken in de Stikstofwet.

Naast een spoedige legalisatie, is het belangrijk dat PAS-melders niet in de problemen mogen komen door handhavingsverzoeken, of bijvoorbeeld bij het aanvragen van een lening. Ook voor interimmers en andere knelgevallen, onder andere de bedrijven die onder PAS-regels vrijgesteld waren van het doen van een melding, wil LTO dat een legalisatieprogramma wordt opgezet. LTO Nederland zal haar reactie op het ontwerpprogramma voor 22 december bij het ministerie van LNV indienen.

Bron:

LTO Nederland