Overijssel heeft nog voldoende juridische ruimte om PAS-melders te legaliseren

  • Stikstof
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Overijssel

Openstellen extern salderen lost handhavingsproblemen op. De provincie Overijssel moet zo snel mogelijk extern salderen mogelijk maken voor PAS-melders in haar provincie.

16B2659

Door extern salderen mogelijk te maken kunnenboeren die door overheids falen ernstig in de problemen komen, stikstofruimte benutten van boeren die vrijwillig willen stoppen of onlangs gestopt zijn. Op deze manier zal er afname van stikstofuitstoot zijn en is handhaving tegen PAS-melders is dan ook niet meer nodig. 

Voorzitter Bruins vindt dat de Rijksoverheid provincies moet helpen. “Het is een tik in het gezicht van boeren als we zien dat het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wel ambtenaren zoekt die Schiphol aan een milieuvergunning moet helpen of die stikstofruimte zoeken voor de A27, terwijl de provincies in de knel zitten. De Boer Burger Beweging heeft hierover al terecht Kamervragen gesteld. Als er eerst ruimte wordt gezocht voor Schiphol en de A27, maar niet voor boeren, dan is dat bovendien in strijd met het rapport van Remkes.”

PAS-melding

Jaren geleden deden duizenden boeren bij hun provincie een PAS-melding. De melding was nodig, omdat hun bedrijf zo weinig uitstootte dat een natuurvergunning niet nodig was. Ook kon een PAS-melding worden gedaan als een bedrijf ver van een Natura 2000-gebied vandaan lag. Sinds het systeem van de PAS-meldingen in 2019door de rechter ongeldig is verklaard, zitten deze boeren in grote onzekerheid. Daar komt nu extra druk bij, omdat in sommige provincies handhavingsverzoeken tegen deze boeren zijn ingediend. Provincies zijn wettelijk verplicht om hierop te reageren, wat grote gevolgen heeft voor betrokken boeren.

Extern salderen geeft voldoende ruimte

Handhaving is niet nodig als er zicht is op legalisatie. Bruins ziet hiertoe mogelijkheden: “Als de provincie Overijssel extern salderen mogelijk maakt, komt er ruimte beschikbaar voor boeren die door willen gaan. In Gelderland wordt al op deze manier gewerkt.” Via extern salderen kunnen stoppende boeren stikstofruimtedoorverkopen aan andere boeren. “Door deze regeling moet per transactie wel 30% van de stikstofruimte worden ingeleverd, maar met de overgebleven hoeveelheid kan worden gelegaliseerd,” legt Bruins uit. “Door extern salderen mogelijk te maken voldoet Overijssel ook aan het rapport van Remkes die stelde dat eerst de PAS-melders moeten worden gelegaliseerd, voordat stikstofruimte naar andere projecten kan gaan. Het kabinet heeft dit advies overgenomen.”

LTO Noord wil snel om tafel

LTO Noord sprak gisteravond met een afvaardiging van de provincie Overijssel en Stikstofminister Van der Wal bijeen getroffen boer. Dat gesprek wil voorzitter Bruins in de komende weken voortzetten. “Het is nu tijd dat de deskundigen samen om tafel te gaan om naar een algehele oplossing te werken. Extern salderen is daarvan de start. Vervolgens moeten alle PAS-melders en andere knelgevallen zo snel mogelijk gelegaliseerd worden. Het kan niet zo zijn dat mensen die zich altijd in de wet hielden, nu worden getroffen door falend overheidsbeleid.”

Bekijk hieronder de vlog van Dirk Bruins: