Reactie LTO Nederland op PBL-rapport

  • Stikstof
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Het PBL waarschuwt terecht tegen onrealistische opkoop van boerenbedrijven. LTO onderschrijft de hoofdlijn van deze analyse. In plaats van te focussen op opkoop is een meer integrale benadering met diverse transitiepaden die passen bij het specifieke bedrijf en de omgeving meer kansrijk.

DJI_0611-02

 

Grootschalige gedwongen uitkoop gaat in de praktijk niet werken, is juridisch kwetsbaar en zorgt ook nog eens voor maatschappelijke spanning. Het proces duurt zo’n 10 jaar en de benodigde kennis daartoe bij de overheid ontbreekt. Bovendien kan de vrijgegeven ruimte misschien niet gebruikt worden voor verduurzaming van de blijvers, aldus het PBL.

Goede, gerichte en vrijwillige regelingen voor duurzame innovatie, verplaatsen en stoppen bieden perspectief zodat boeren zich langs verschillende transitiepaden kunnen ontwikkelen en blijven zorgen voor goed eten, mooi groen en sterk ondernemerschap.

Bron:

LTO Nederland