Video: stikstof uitgelegd

  • Stikstof
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

In deze video leggen we uit aan de maatschappij wat stikstof nu precies is, wat de rol van de landbouw daarin is en wat voor impact de stikstofproblematiek heeft op de agrarische sector.

kalveren-25

Op verzoek van leden hebben we daarom een stikstof-explainer gemaakt. Een video waarin wij aan de burger helder uitleggen wat de situatie is. Op basis van feiten. En op een zo begrijpelijk mogelijke manier. 

 

De aanleiding voor deze video is dat stikstof volop in het nieuws is, maar dat de gemiddelde burger er weinig over weet. Wat is stikstof? Waarom is er discussie over? Wat is de rol van de landbouw? En waarom zijn boeren tegen het Haagse stikstofbeleid? De meeste mensen in Nederland kunnen deze vragen niet beantwoorden. Sommigen denken dat het inademen van stikstof slecht is. Anderen weten niet dat de uitstoot van stikstof sinds 1990 al met 60% is afgenomen. Bij velen is er erg weinig kennis over dit complexe onderwerp.

In de media geven niet alleen boeren en tuinders uitleg over stikstof, maar komen ook met name natuur- en milieuorganisaties aan het woord. LTO Noord vindt dat de sector haar kant van het verhaal moet blijven vertellen en een duidelijke uitleg moet geven over dit dossier. In de stikstof-explainer is daar volop aandacht voor.

De video kun je delen via social media. We roepen iedereen dan ook op om dit massaal te doen!

Facebook
Twitter