Stikstofupdate regio Noord - Friesland - februari 2022

  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Stikstof
  • Regio Noord
  • Friesland

Sinds een paar maanden lopen er met de provincie Fryslân gesprekken over de gebiedsgerichte aanpak. Hierbij heeft LTO Noord, samen met andere landbouworganisaties een reeks voorwaarden op tafel gelegd.

friesland-69

Vanuit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe ontstond in 2021 het idee voor een stimuleringsregeling die individuele ondernemers helpt om emissiereductie op bedrijfsniveau te realiseren. LTO Noord is meegenomen om bij het Rijk geld te vragen voor een dergelijke regeling. Vanuit de landbouw is positief gereageerd, in de wetenschap dat iedereen uit de gereedschapskist kan kiezen wat hem / haar het beste past en vrijwilligheid het uitgangspunt is. Wel is ingebracht dat er nog gesproken moet worden over de stikstofwinst die hiermee bewerkstelligd wordt en wat je daar wel en niet mee zou kunnen doen. Om de regeling tot een succes te maken is het vanzelfsprekend dat de deelnemende veehouders er zelf ook iets mee opschieten.

Friesland

Sinds een paar maanden lopen er met de provincie gesprekken over de gebiedsgerichte aanpak. Hierbij heeft LTO Noord, samen met andere landbouworganisaties een reeks voorwaarden op tafel gelegd, waar op dit moment nog druk over gesproken wordt. Insteek is dat het toekomstperspectief van de landbouw rondom natuurgebieden gewaarborgd wordt en dat er met een bredere blik gekeken wordt naar de staat van de natuur.

Handhavingsverzoeken

De afgelopen tijd werden er in Friesland diverse handhavingsverzoeken en aanhangende WOB-verzoeken ingediend. LTO Noord is hierover in gesprek met de provincie en de betrokken leden over hoe we het beste met deze zaken om kunnen gaan. Dit alles met als doel dat de inzet van de provincie om geen handhaving te gaan toepassen, zal slagen. Via het Leden Contact Centrum kunnen betrokken leden in de vorm van een handreiking verdere informatie krijgen over hoe te handelen bij een dergelijk verzoek.