Stikstofupdate Flevoland - februari 2022

  • Stikstof
  • Regio West
  • Flevoland

In grote delen van Flevoland is de stikstofreductie-opgave gering. Flevoland kent als enige provincie zelf geen stikstofgevoelige natuur.

flevoland-01

Er zijn in 3 regio’s (Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde) bijeenkomsten gehouden voor agrarische ondernemers. Vanuit deze bijeenkomsten is de mogelijkheid gepresenteerd dat alleen de Oostrand van de Noordoostpolder een gebiedsgerichte aanpak zal kennen (vanwege de nabijheid bij de Weerribben).

Er wordt gedacht dat de rest van Flevoland mogelijk kan reduceren onder vanuit het Rijk gestuurde bronmaatregelen. Dit hangt in grote mate af van met welke maatregelen het Rijk uiteindelijk komt als bronmaatregelen voor stikstofemissiereductie.