Stikstofupdate Zuid-Holland - februari 2022

  • Stikstof
  • Regio West
  • Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn er 12 Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor teveel stikstof. Binnen die gebieden wordt gewerkt in 4 gebieden: Duinen, Duinen/Eilanden, Nieuwkoopse Plassen en Biesbosch.

alblasserwaard-12

Zuid-Holland is begonnen met een integraal plan waarin meerdere opgaves voor het landelijk gebied gecombineerd worden. Denk hierbij aan bodemdaling, waterkwaliteit, energie en stikstof. Dit is deels omdat hier vanuit het nationaal plan landelijk gebied om gevraagd wordt, maar ook omdat in veel delen van het Zuid-Hollandse landelijke gebied stikstof een secundaire opgave is in vergelijking met deze andere opgaves.

Ook in Zuid-Holland is 'stikstof uit zee' relevant, dit speelt in grote delen van Zuid-Holland een significante rol in de stikstofdepositie volgens AERIUS. Het RIVM heeft erkend dat stikstof uit zee inderdaad waarschijnlijk niet mogelijk is en omschrijft dit nu als een meetcorrectie. Wat hiervan de uiteindelijke gevolgen zijn voor de stikstofaanpak in Zuid-Holland is ook nog onduidelijk.