Stikstofupdate Noord-Holland - februari 2022

  • Stikstof
  • Regio West
  • Noord-Holland

In Noord-Holland zijn veel gebiedsprocessen in trager vaarwater gekomen. De provincie drukt op het Rijk voor meer duidelijkheid.

Er is een brief opgesteld en een video gemaakt met een oproep richting het Rijk en Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof. Hierin wordt de noodzaak van een goede set maatregelen, duidelijkheid en verder kijken dan alleen de agrarische sector aan de kaak gesteld. Er wordt ook opgeroepen om snel met bronmaatregelen te komen vanuit het Rijk om nieuwe woningen en verduurzaming van industrie mogelijk te maken.

Ook de kwestie van 'stikstof uit zee' blijft voor Noord-Holland relevant, dit speelt in grote delen van Noord-Holland een significante rol in de stikstofdepositie volgens AERIUS. Het RIVM heeft erkend dat stikstof uit zee inderdaad waarschijnlijk niet mogelijk is en omschrijft dit nu als een meetcorrectie. Wat hiervan de uiteindelijke gevolgen zijn voor de stikstofaanpak in Noord-Holland is nog onduidelijk.