Webinar legalisering PAS-meldingen

  • Stikstof
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
Datum
Tijden
Locatie
digitaal

Het ministerie van LNV organiseert het webinar 'legalisering PAS- meldingen’. Tijdens dit webinar wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken rondom de legalisering van de meldingen.

Er komen verschillende onderwerpen aan bod zoals een duiding van recente rechterlijke uitspraken, een toelichting op het proces van vergunningverlening en de verificatie van gegevens, de mogelijkheid van intern salderen en de benodigde bronmaatregelen. Daarnaast worden vragen van deelnemers behandeld.

Aanmelden

Hier gaat u direct naar het aanmeldformulier. Voor de start van het webinar ontvangt u een link per mail waarmee u deel kunt nemen.