Eerste Kamer akkoord met Stikstofwet

  • Stikstof

Vanmiddag stemde de Eerste Kamer in met de Stikstofwet van minister Schouten. Een meerderheid van de senatoren beoordeelde de toezeggingen van de minister als voldoende en ging akkoord met de wet. Voor de boeren en tuinders die sinds het schrappen van de PAS zonder passende natuurvergunning zitten of geen zicht hebben op ontwikkelingsruimte komen oplossingen nu dichterbij.

veehouder-van-diest-10

Het politieke compromis om uit de juridische impasse te komen is hiermee een feit. Bij de uitwerking en uitvoering van de maatregelen van het kabinet zal LTO Nederland zich blijven inzetten voor het beste resultaat voor haar leden.

Lobby met resultaat

In het traject door Tweede en Eerste Kamer heeft LTO Nederland samen met andere landbouwpartijen verschillende zorgpunten aangedragen op de Stikstofwet. Deze lobby leverde resultaat op in de Tweede Kamer, maar de zorgen voor het aanvullende reductiedoel van 2035 werden niet weggenomen.

Doel 2035 eerder beoordeeld

Bij de behandeling in de Eerste Kamer vroeg LTO Nederland onder andere aandacht voor de haalbaarheid van het reductiedoel van 2035, het niet bijplussen van stikstofgevoelige natuurgebieden in Aerius en bovenal dat de PAS-melders zowel juridische als financiële duidelijkheid zouden krijgen. In de Eerste Kamer is onder meer een toezegging binnengehaald om al eerder de emissiereductie te evalueren. Samen met de agrarische sector wordt het doel van 2035 binnen vier jaar beoordeeld op haalbaarheid, benodigdheden en sociaaleconomische gevolgen.

 

Alertheid bij de uitvoering

Nu de politieke keuzes gemaakt zijn, is de blik van LTO Nederland gericht op de uitvoering uitwerking. De update van de natuurkaart van Aerius om ten onrechte bijgepluste natuur te schrappen, het extern salderen in de provincies en bovenal het verstrekken van de vergunningen aan de PAS-melders en anderen zonder passende vergunning vraagt om grote alertheid en betrokkenheid op alle beleidsniveaus. LTO Nederland blijft daarom, samen met de regionale organisaties en andere landbouwpartijen, dicht op het vuur zitten.

Bron: LTO Nederland