Hoofdlijnenbrief LNV

  • Stikstof
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

De regering heeft haar lang verwachte hoofdlijnenbrief over de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid naar buiten gebracht

veehouder-van-diest-71

Het is deels een agenderende brief, waarin tal van onderwerpen passeren. De eerste reactie van LTO is hier te lezen.

Stikstofaanpak kan beter voor onze boeren door slimmere keuzes - LTO