LTO-afdelingen pauzeren deelname Gebiedsgerichte aanpak stikstof

  • Stikstof
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Bij gebrek aan toekomstperspectief pauzeren de Overijsselse LTO-afdelingen hun deelname in de Overijsselse Gebiedsgerichte aanpak stikstof.

veehouder-van-diest-74