Presentatie coalitie toekomstbestendige melkveehouderij

  • Stikstof
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Een coalitie van partijen in de melkveehouderij heeft een voorstel opgesteld voor een vitale melkveehouderij in Nederland.

Grazende koe
Zij presenteert een doorgerekend pakket aan maatregelen gericht op de toekomst van de melkveehouderij in Nederland.