Terugkijken: Ledenwebinar Verkennend gesprek Remkes

  • Stikstof
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Op maandag 8 augustus organiseerden we een ledenwebinar over het verkennende gesprek met Remkes.

kalveren-53

Voorzitter Sjaak van der Tak en algemeen directeur Hans Van den Heuvel van LTO Nederland  spraken over het verkennende gesprek, de aanloop daarnaartoe en het overleg met andere partijen eromheen. In het webinar werd uitgebreid stilgestaan bij vragen van de deelnemers.

Het webinar is hier terug te kijken.