Terugkijken: Webinar 'Hoe nu verder met de stikstofwet?'

  • Stikstof

De veelbesproken stikstofwet is deze week door de Eerste Kamer aangenomen. LTO Nederland en het NAJK hebben woensdag 11 maart een webinar gehouden waarin de gevolgen uitgebreid zijn behandeld.

veehouder-van-diest-91

Bijna 600 deelnemers waren ingelogd en maakten gebruik van de chatfunctie om hun vragen in te dienen die meteen door specialisten beantwoord werden. LTO en NAJK kijken terug op een succesvolle webinar.

Eén van de punten in de wet waar LTO en NAJK zich voor hebben ingezet is de legalisering van PAS-melders en meldingsvrije activiteiten. Carlijn van Gulpen van het ministerie van LNV lichtte toe dat uiterlijk binnen 3 jaar na start van het programma alle PAS-melders en meldingsvrije activiteiten gelegaliseerd moeten zijn. Het programma zal eind dit jaar starten. De vergunningverlening gaat echter eerder van start in gebieden waar stikstofruimte beschikbaar is.

Van Gulpen besprak ook samen met Trienke Elshof (LTO) een aantal concrete praktijkvoorbeelden. Zo zijn een aantal voorbeeldsituaties van interimmers, melders en meldingsvrije ondernemers besproken waarbij ook geadviseerd werd wat in die situatie het beste was om te doen. Van Gulpen onderstreepte hierbij het belang dat betreffende agrarisch ondernemers hun gegevens aanleveren bij BIJ12.

Ook Mark Blomsma (provincie Utrecht) gaf aan dat het aanleveren van gegevens belangrijk is. Voor vergunningsvrije ondernemers schept dit namelijk meteen duidelijkheid. En voor agrarische bedrijven waar een vergunning voor nodig is kan de overheid dan ruimte vrij maken. Daarbij gaf hij ook aan dat in de gevallen dat er een handhavingsverzoek wordt ingediend bij de provincie, er niet gehandhaafd wordt bij ondernemers die al hun gegevens hebben aangeleverd. Tot slot benoemde hij dat bedrijven met een melding die zich niet aanmelden in principe illegaal zijn. Dit brengt risico’s met zich mee op het gebied van handhaving, milieuvergunningen en financiering.

Naast Carlijn van Gulp en Trienke Elshof, bespraken ook Mark Blomsma en Roy Meijer (NAJK) een aantal concrete praktijkvoorbeelden. Deze voorbeelden gingen over zowel intern salderen, als extern salderen. Voor zij ingingen op de voorbeelden riep Roy Meijer daarnaast, ook namens LTO , op om de kosten voor de vergunning te vergoeden. Blomsma gaf aan dat de intentie er wel is om de kosten van de melders te compenseren, maar dat hij hier geen beloften over kan doen.

Tijdens de webinar zijn er meerdere vragen gesteld die aan tafel beantwoord werden. Hiervan is een Q&A gemaakt waarin de meest gestelde vragen te zien zijn. De Q&A komt samen met een infographic later deze week beschikbaar.

De gehele webinar is hier terug te kijken.