Vruchtbare Kringloop

Het doel van dit project is het inspireren en bieden van praktische handvatten voor samenwerking, het verbeteren van vruchtbaarheid van de bodem en het verduurzamen van het agrarische bedrijf.

Over dit project

Terwijl de beschikbare landbouwgrond beperkt is en de milieueisen strenger worden, zijn er wereldwijd steeds meer monden te voeden. De agrarische sector moet meer produceren op minder grond. Dat lukt alleen als we binnen de sector dingen slimmer, beter en efficiënter aanpakken

Onze Vruchtbare Kringloop projecten

In verschillende regio's wordt gewerkt aan Vruchtbare Kringloop projecten: Achterhoek en LiemersOverijsselZuid-Holland en Noord Nederland.

Binnen het project wordt er in verschillende studiegroepen of kennisgroepen gewerkt aan thema’s rondom efficiënte benutting van mineralen en het reduceren van mineralenverliezen (nitraat en fosfaat) in de agrarische sector. Wij leiden deze krachtige projecten die aansprekende resultaten boeken in het werken aan schoon grondwater en verbetering van de bodemvruchtbaarheid. 

Met onze Vruchtbare Kringloopprojecten werken we aan een schone en duurzame leefomgeving voor ons allemaal.

Rendement

Begeleiding en inspiratie om de efficiëntie van de mineralenbenutting te verhogen en meer rendement uit de bodem te halen.

veehouder-van-diest-180

Kringlooplandbouw

Ontmoet je collega-ondernemers om regionale kringlooplandbouw te realiseren.

veehouder-van-diest-4

Duurzaam

Werk je samen aan duurzaam bodem- en waterbeheer.

veehouder-van-diest-254

Resultaten

Als belangenbehartiger helpen we boeren op weg richting kringlooplandbouw. Met onze verschillende Vruchtbare Kringloopprojecten helpen we elke dag honderden ondernemers om hun bedrijf klaar te maken voor de toekomst.

Samen op weg naar kringlooplandbouw

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.