Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland

Het doel van het project is boeren en tuinders in Zuid-Holland helpen in het onderzoeken en ervaren hoe kringlooplandbouw een basis kan zijn voor een toekomstbestendig en rendabel bedrijf. Met maatschappelijke waardering voor duurzame productie.

Over dit project

Als belangenbehartiger nemen wij onze leden mee naar de toekomst. Met onze verschillende Vruchtbare Kringloopprojecten helpen we elke dag honderden ondernemers om hun bedrijf klaar te maken voor de toekomst.

De experimenteertuin van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland biedt boeren en tuinders de kans om samen te onderzoeken en ervaren hoe kringlooplandbouw de basis kan zijn voor hun bedrijfsvoering. Met ruimte voor nieuwe initiatieven en inzet van innovatieve technieken.

De bodem staat centraal

De bodem is de basis van kringlooplandbouw. Bij elk experiment staat de bodem centraal als essentiële voorwaarde voor een gezond gewas, gezonde dieren en een gezonde toekomst. In dit project werken we aan de hand van drie kringloopthema’s: bodem, nutriënten en biodiversiteit om zo kringlopen te sluiten en positief bij te dragen aan klimaat, milieu en leefomgeving. Over sectorgrenzen heen ontdekken agrariërs en onderzoekers wat werkt en wat niet, en waarom (nog) niet. 

Kijk voor meer informatie over het project op: www.vruchtbarekringloopzuidholland.nl.

Het project is een initiatief van LTO Noord. LTO Noord ondersteunt boeren en tuinders met innoveren, duurzaam produceren en toekomstgericht ondernemerschap. 
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Bodem staat centraal

Bij elk experiment staat de bodem centraal als voorwaarde voor een gezond gewas, gezonde dieren en een gezonde toekomst.

Akkerbouwer-31

Sectoren werken samen

In Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland werken verschillende agrarische sectoren samen om kringlopen te sluiten.

veehouder-van-diest-88

Sluiten van kringlopen

En zo positief bijdragen aan klimaat, milieu en leefomgeving.

akkerbouwer-5

Mijlpalen

Resultaten

Met ons project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland behaalden we al mooie resultaten samen met onze boeren en tuinders: 

Online Kringloopcoach met 384 deelnemers
26 bedrijfsbezoeken voor bodembehandelplannen
27 boeren en tuinders doen mee aan deelproject Niet-Kerende Grondbewerking, 17 boeren hebben kruiden ingezaaid

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Er zijn diverse activiteiten binnen dit project waar je je voor kunt aanmelden.