Experimenteertuin Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland smaakt naar meer

  • Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
  • Vruchtbare Kringloop
  • Zuid-Holland
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Op dinsdag 30 november werd drie jaar experimenteertuin Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland (VKZH) met een online bijeenkomst afgesloten. De terugblik op dit veelzijdige project waar bijna 200 ondernemers aan deelnamen bestond uit films, presentaties en een kijkje achter de schermen.

Onderzoek en innovatie, daar draaide het bij ‘de experimenteertuin’ Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland om. Voor een landbouwsector in ontwikkeling is praktijkonderzoek nodig en moeten innovatieve ideeën de kans krijgen om tot wasdom te komen. Akkerbouwers en melkveehouders in Zuid-Holland staan voor de uitdaging om kringlooplandbouw in de praktijk te brengen, maar er is nog veel onduidelijk. Er is behoefte aan meer kennis over bijvoorbeeld vervanging van anorganische mest door organische mest, het verhogen van eiwit van eigen land, het doorzaaien van kruiden, maaien op basis van satellietgegevens of het effect van digestaat in plaats van ruwe mest op het land. Dit zijn een aantal ontwikkelingen waar binnen het project VKZH-onderzoek naar gedaan is. 

Provincie Zuid-Holland is een veelzijdige provincie en dat zie je terug in de aanpak van de experimenten binnen het project (zie afbeelding). In de afgelopen drie jaar werd een mix van activiteiten uitgevoerd:  15 deelprojecten; twee veldonderzoeken; drie praktijkkringen voor agrarisch ondernemers; een masterclass voor beleidsmakers; een webinar Tour de Boer voor agrarisch ondernemers; twee online leertrajecten, waarvan een met de kringloopcoach en een bestaande uit een cursus met bodemcolleges. 

Experimenteertuin VKZH
Een praktijkkring bestaat uit een aantal ondernemers die onder begeleiding van een specialist hun kennis uitbreiden door verder op onderwerpen in te gaan, de koploperprojecten te volgen en van elkaar te leren werken aan een verbetering van de kringloop op hun bedrijf. De praktijkkring werd opgezet rond het thema nutriënten, biodiversiteit en bodem.

Dit najaar konden agrariërs deelnemen aan Tour de Boer. Deze Tour bood de aanwezige ondernemers de gelegenheid om meer te weten te komen over drie deelprojecten. Door met elkaar te spreken konden zij achterhalen of deze ontwikkeling ook voor hen interessant zou zijn. Het werd helaas een virtuele tour, maar dat heeft ook voordelen. De video’s die gemaakt zijn van de experimenten op de locaties blijven ook na afsluiting van VKZH te zien. 

Wilt u zien welke drie deelprojecten tijdens Tour de Boer bezocht zijn?
Klik hier voor de film over ‘Strokenteelt en natuurlijke plaagbestrijding’ in Middelharnis
Hier vindt u de film over ‘Bodemleven en Reststromen’ in Numansdorp
En klik hier voor ‘Kruidenrijk grasland’ in Maasland.

Over het vervolg op de experimenteertuin Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland staat een gesprek met de provincie gepland. De ervaringen van de afgelopen drie jaar bieden veel aanknopingspunten voor nieuwe impulsen. 

Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders met elkaar kringlooplandbouw realiseren. Bodem, nutriënten en biodiversiteit staan daarin centraal. Wilt u meer weten over het project? Klik hier

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.