Bodemcolleges van start

Op 1 maart ging de reeks Bodemcolleges online van start. Dit is een activiteit van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland, waarvoor bijna 40 akkerbouwers, tuinders en veetelers in de provincie Zuid-Holland zich de afgelopen tijd aanmelden.

Akkerbouwer-31

Vanwege corona geen bijeenkomst in een zaaltje, maar een efficiënte workshop vanachter de laptop of telefoon. Gelukkig zijn we daar inmiddels aan gewend en lukte het goed om met elkaar het gesprek aan te gaan over een gezonde bodem.

De groep werd verdeeld in twee sectorale groepen; plantaardig en dierlijk. Onder leiding van Rene Jochems van Groeibalans maakten de deelnemers kennis met het onderwerp bodem. Voor sommigen voor de eerste, voor anderen voor de zoveelste keer. “Er valt altijd weer iets te leren over dit ingewikkelde onderwerp”, aldus een van de deelnemers.

Maandag 8 maart hebben ze de tweede bijeenkomst gehad en nu gaan de deelnemers zelfstandig aan de slag in de speciaal daarvoor ingerichte digitale leeromgeving. Daar behandelen ze per week een ander bodemthema met bijpassende praktische maatregelen waar de boer uit kan kiezen om de bodem te verbeteren. Deze thema’s zijn het voeden van de bodem, de gewaskeuze voor een gezonde bodem en het goed houden van de bodemstructuur.

Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders met elkaar kringlooplandbouw realiseren. Bodem, nutriënten en biodiversiteit staan daarin centraal. Wilt u meer weten over het project? Klik hier. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.