Boer ziet kans voor kringloop

  • Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
  • Zuid-Holland

Het aanwenden van dierlijke mest van veehouders naar akkerbouwers, het produceren van krachtvoer door de akkerbouw en het gebruik van reststromen van plantaardige teelten voor veevoeding. Deze samenwerkingsmogelijkheden worden door boeren in Zuid-Holland gezien als meest kansrijk.

Dat blijkt uit onderzoek onder 84 boeren dat in opdracht van Provincie Zuid-Holland is uitgevoerd binnen samenwerkingsproject Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland. Stagiaire Sancia Vergunst deed onderzoek naar de vraag: ‘Welke samenwerkingsmogelijkheden worden als kansrijk gezien om daarmee de mineralenkringloop op provinciaal niveau te sluiten?’

Het sluiten van de mineralenkringloop wordt gezien als belangrijk onderdeel van kringlooplandbouw. In het onderzoek werden verschillende methoden voorgelegd aan Zuid-Hollandse boeren. Behalve de genoemde, werd ook de mening gepeild over het gebruiken van reststromen uit de akker- en tuinbouw voor bemesting en het delen van percelen.

Bron: Nieuwe Oogst