Doorzaaiproef op bouwland in de Alblasserwaard

Voor het project ‘Vruchtbare Kringloop’, in opdracht van provincie Zuid-Holland, is LTO Noord gestart met een doorzaaiproef in de Alblasserwaard. De proef richt zich op het doorzaaien van bouwland met een zaadmix van winterrogge en veldboon.

‘In de winterperiode verbetert dit gewas de bodemstructuur en wordt het bodemleven gestimuleerd. Ook staan er minder plassen en kan de boer in het voorjaar ruwvoer winnen, voordat het land opnieuw wordt ingezaaid met mais’, zegt projectleider Gert-Jan de Graaf van LTO Noord.

Bron: Nieuwe Oogst 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.