Plantsapmetingen voor weerbare gewassen

  • Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
  • Zuid-Holland

Na het koude en natte voorjaar met nog matige gewasontwikkeling is de laatste weken de groei in een stroomversnelling geraakt. De grondwatertekorten zijn voldoende aangevuld en met veel vocht in de grond en groeizaam weer (lees: warm en veel zonneschijn) ontwikkelen de gewassen zich goed. Daarom is het nu een goed moment voor nieuwe plantsapmetingen.

16B5668

Met plantsapmetingen wordt op een snelle en nauwkeurige wijze de actuele opname van voedingsstoffen in het gewas geanalyseerd. Dit levert belangrijke informatie op over de gezondheid van de plant. Een optimale opname van voedingsstoffen heeft namelijk een positief effect op de ziekteweerbaarheid van de plant, maar ook op de kwaliteit, stevigheid en houdbaarheid hiervan. Daardoor zijn de gewassen minder vatbaar voor schimmelziekten, plagen en insecten. Naast de pH, Brix en EC worden nog 21 andere parameters geanalyseerd, waaronder veel hoofd- en sporenelementen. Met plantsapmetingen kan op een eenvoudige, snelle en goedkope manier bekeken worden of de voedingsstoffen ook daadwerkelijk in de planten komen. Daarnaast zijn plantsapmetingen heel handig om aan te tonen wanneer de agrariër gebreken in de plant ziet, maar niet precies weet welk mineraal dit gebrek veroorzaakt.

Experiment in nieuwe sectoren

In de Verenigde Staten wordt deze Nederlandse techniek in allerlei teelten veel gebruikt. Terwijl in eigen land het vooral beperkt is tot de (glas)tuinbouw en fruitteelt. Daar willen wij met dit project graag verandering in brengen. Daarom worden in de vollegrondsteelt en de melkveehouderij onder begeleiding van LTO Noord en Peter Vanhoof (CO2L Farming) verschillende experimenten uitgevoerd met plantsapmetingen. We introduceren deze techniek in sectoren waar deze nog nauwelijks gebruikt wordt en experimenteren met een praktisch uitvoerbare werkwijze. Doel van dit project is om door middel van bladvoeding en natuurlijker bodembeheer, de plant zo weerbaar en vitaal mogelijk te maken, zodat de agrariër kan minderen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Dit heeft ook een aantal gunstige maatschappelijke effecten. Deze werkwijze zorgt voor minder uit- en afspoeling in het grond- en oppervlaktewater, minder negatieve effecten van deze middelen op de biodiversiteit onder- en boven de grond, en levert gewassen vol voedzame voedingsstoffen voor de consument.

Bladvoeding met landbouwspuit

De landbouwspuit wordt meestal gebruikt voor de inzet van gewasbeschermingsmiddelen of vloeibare kunstmest, maar in dit project wordt de landbouwspuit juist gebruikt voor bladvoeding. Planten nemen namelijk niet alleen voedingsstoffen op via de wortels, maar ook via het blad. Een wortelsysteem is het meest efficiënt om voedingsstoffen op te nemen, maar bladvoeding werkt sneller. Daarom kan bladvoeding ingezet worden om urgente tekorten/overschotten van met name sporenelementen te compenseren die essentieel zijn voor een gezonde en vitale groei. Wanneer deze tekorten worden gecompenseerd via bladvoeding, kan de agrariër een vitaler gewas produceren en ook nog eens meer opbrengst genereren, waardoor minder synthetische middelen als kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen ingezet hoeven te worden. Althans, dat is het doel van dit project.

Eigen waarneming en plantsapmeting

Een teler kan zelf aan het blad al veel aflezen. Deze poster geeft duidelijk weer welke gebreken een plant heeft. Maar wil je veel nauwkeuriger en tijdiger weten hoe het met de voeding van de plant staat, dan is plantsapmeting een nuttige methode. Deelnemer aan dit project is akkerbouwer Arnout den Ouden uit Zuidland, Voorne Putten. Hij heeft aan de hand van de plantsapmetingen een extra bladbemesting gedaan om zijn pootaardappelen en tarwe extra te voeden. “Wij vinden het interessant om meer te leren en verder te kijken dan alleen NPK-meststoffen. Middels deze plantsapmetingen zie je beter wat je tekort hebt in de grond en het gewas.”
Van de zomer hopen we graag met de groep bij elkaar te komen bij één van de deelnemers om te kijken of en wat er veranderd is in de bodem en het gewas en aan het eind van het jaar ook de ervaring delen en meten of de opbrengt hoger is en van een betere kwaliteit.

VKZH - foto Arnout den Ouden
Arnout: “Gisteravond tarwe en pootaardappelen voorzien van mangaan, magnesium, zink, borium en ijzer”
Foto: Arnout den Ouden


Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders met elkaar kringlooplandbouw realiseren. Bodem, nutriënten en biodiversiteit staan daarin centraal. Wilt u meer weten over het project? Klik hier.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.