Spijker je bodemkennis bij

LTO Noord start begin maart 2021 een reeks Bodemcolleges voor (melk)veehouders en akkerbouwers in Zuid-Holland. ‘Handen uit de mouwen voor een betere bodem’. Doe je mee?

Zorgen voor een gezonde bodem
Een gezonde bodem is belangrijk voor de toekomst van je bedrijf. Die boodschap horen we van alle kanten. Maar hoe ziet dit ‘zorgen voor een gezonde bodem’ er in de praktijk uit? Welke stappen kun je als (melk)veehouder of akkerbouwer zetten om je bodem te verbeteren? 

Reeks Bodemcolleges
Om agrariërs de nodige kennis te bieden, organiseert LTO Noord binnenkort een reeks Bodemcolleges waarmee je je basiskennis op peil kunt brengen, onder de noemer van 'Handen uit de mouwen voor een betere bodem'. Agrarisch ondernemers in de provincie Zuid-Holland kunnen gratis deelnemen.

Veel maatregelen komen aan bod
In de Bodemcolleges staat het belang van goed bodembeheer centraal. De reeks bestaat uit meerdere bijeenkomsten en online leersessies. We bieden inzicht in de verschillende maatregelen die er zijn om aan bodemverbetering te werken.

De reeks behandelt drie hoofdonderwerpen: 

  1. De bodem voeden: bijvoorbeeld met mest, compost en gewasresten.
  2. Gewaskeuze voor een gezonde bodem: zoals gewasrotatie, - variatie, rustgewassen inbouwen
  3. Bodemstructuur optimaal: met onderwerpen als timing, bandenspanning en stimuleren van bodemleven.

In totaal komen er wel 20 maatregelen aan de orde waar agrariërs mee aan de slag kunnen. Na afloop van de cursus heb je ideeën voor concrete maatregelen om de bodem op je eigen bedrijf te gaan verbeteren.

Vakdocenten
Aan de cursus werken meerdere experts mee: René Jochems (GroeiBalans), Marianne Hoogmoed en Floor van Malland (Louis Bolk) en Everhard van Essen (Aequator). 

Online en offline met een groep
Het inhoudelijke deel start met een introductiedag over bodembeheer bij een collega agrarisch ondernemer. Vervolgens gaan we 3 weken de diepte in en dat gebeurt online. In de online omgeving krijg je kennis van de genoemde thema’s, kun je informatie vinden over de verschillende maatregelen en hierover met elkaar in gesprek gaan. Een maand later sluit de cursus weer af met een praktijkdag met dezelfde groep. Op die dag bespreek je welke maatregelen voor je eigen bedrijf interessant zijn. Totaal is er plek voor 4 regiogroepen van maximaal 20 deelnemers. Deelname vergt geen bijzondere computervaardigheid.

Direct contact met deskundigen
Je krijgt veel kennis aangereikt over alle genoemde onderwerpen en in de groep kun je online ervaringen uitwisselen. Uniek aan deze cursus is dat je tussentijds, bij wijze van spreken ieder moment van de dag, de coaches en experts van deze cursus kunt raadplegen met vragen.

Wil je inschrijven?
De startbijeenkomsten van de Bodemcolleges zijn begin maart (1, 3, 4, 8 maart). Heb je interesse in deze reeks Bodemcolleges en wil je samen de handen uit de mouwen steken?Meld je dan alvast aan bij Tamar de Jager door een e-mail te sturen naar tdjager@ltonoord.nl, wij houden je dan op de hoogte. 

Meer informatie
Deze reeks Bodemcolleges is onderdeel van het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland en wordt georganiseerd door Tamar de Jager (tdjager@ltonoord.nl; 06-22669741) en Gert-Jan de Graaf (gdgraaf@ltonoord.nl; 06-48017000). Voor meer informatie en vragen kun je contact met hen opnemen. 

Kijk ook op www.vruchtbarekringloopzuidholland.nl.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.