TOP Pear inzet oorwormen in de perenteelt

Zuid-Holland heeft een belangrijke fruitteelt regio, gesitueerd in de Hoeksche Waard en omgeving. LTO Noord voert daar twee verschillende proeven uit, in samenwerking met Fruitconsult van Proeftuin Randwijk. Het project TOP Pear heeft als doel de leefomgeving (boomgaard) dusdanig te verbeteren dat de oorworm zich hier beter in thuisvoelt. Een goede bodemkwaliteit lijkt voorwaarde.

fruitteler-26

Oorwormen als belangrijkste medewerkers
De perenbladvlo is in de perenteelt een veelvoorkomend plaag die de kwaliteit en opbrengst van de perenoogst in gevaar brengt. Telers zijn het hele jaar bezig om de peren te beschermen voor deze plaag. Een gebruikelijke manier om dit te bereiken en de perenboom te ontdoen van de perenbladvlo is de inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

De laatste jaren is er meer en meer aandacht gekomen voor de inzet van natuurlijke vijanden in de perenteelt. De perenbladvlo heeft verschillende natuurlijke vijanden, dit zijn onder andere de roofmijt, roofwants, gaasvliegen, sluipwespen en dus ook oorwormen. De oorworm is van deze insecten de belangrijkste natuurlijke vijand van de perenbladvlo. Daarom is het voor telers van groot belang dat zij gezonde populaties oorwormen hebben in hun boomgaarden.

Het project TOP Pear heeft als doel de leefomgeving (boomgaard) van oorwormen dusdanig te verbeteren dat zij zich hier beter thuisvoelen. In de praktijk zien we veel verschillen wat betreft populaties oorwormen tussen bedrijven, maar bij telers met een goede bodemkwaliteit zijn grotere en gezondere populaties gevonden. Wanneer een bedrijf een gezonde populaties oorwormen heeft kan deze fors besparen op kosten voor gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn zelfs telers die bij andere percelen/telers oorwormen vangen en uitzetten op andere percelen. Op deze manier gaan natuur en economie dus goed samen.

Het andere LTO Noord project in de fruitteelt is de Vruchtbare Kringloop, om de inzet van organische mest als champost, bokashi, houtige mest te vergelijken met kunstmest, om zo de inzet van snelle stikstoffen terug te dringen.

Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders met elkaar kringlooplandbouw realiseren. Bodem, nutriënten en biodiversiteit staan daarin centraal. Wilt u meer weten over het project? Klik hier.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.