Verrassend veel belangstelling voor informatie over notenteelt

Maar liefst 38 agrarische ondernemers uit Zuid-Holland logden in op de projectbijeenkomst over notenteelt vorige week. De achtergrond van de aanwezigen was zeer divers; er waren zowel akkerbouwers, veehouders als fruittelers. Het doel van deze avond was vooral om te kijken naar de inpassingsmogelijkheden van notenteelt binnen de huidige bedrijfsvoering. Dit project is onderdeel van het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland van LTO Noord.

Tijdens de informatiebijeenkomst vertelde Ton Baltissen, schrijver van het boek ‘De teelt van hazelnoten’ en voorzitter van de Notenvereniging, waarom notenteelt interessant kan zijn in de agrarische sector en hoe aantrekkelijk de markt zich op dit moment ontwikkelt. Bij het goed opzetten van de teelt komt echter heel wat kijken. Hij schetste een beeld van het proces van aanleg tot aanplant en gaf uitleg over de verschillende rassen en teelten. Michaela van Leeuwen, melkveehouder en sinds enkele jaren enthousiast notenteler, deelde haar praktijkervaring met de groep.

Notenteelt is nieuw voor Zuid-Holland. Deze teelt draagt bij aan een toekomstgerichte landbouw. Notenbomen dragen bijvoorbeeld bij aan de vermindering van CO2 en verbetering van biodiversiteit en de bodem en waterkwaliteit. Binnen het project is ruimte voor de aanleg van één demoveld met ca. 50 notenbomen. Daarnaast richt het project zicht op het delen van informatie om de notenteelt in Zuid-Holland te stimuleren.

Ook interesse in notenteelt? Kijk dan de opname van de bijeenkomst hier terug, en laat je inspireren en informeren.

Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders met elkaar kringlooplandbouw realiseren. Bodem, nutriënten en biodiversiteit staan daarin centraal. Wilt u meer weten over het project? Klik hier.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.